«Vi er stolt av å ha sikret kjøpet av aksjer i Trønderenergi»

Arbeiderpartiets Ann-Inger Leirtrø og Jan Inge Kaspersen.  Foto: Jan Erik Sundoy

Debatt

Stjørdal Arbeiderparti er stolt av å ha sikret kjøpet av aksjer i Trønderenergi i torsdagens kommunestyremøte. Dette er det flere grunner for.

Den viktigste forutsetningen var at avkastningen på pengene vi bruker til kjøp av aksjer er større enn om de blir satt på fond eller brukt til nedbetaling av lån. Dette fikk vi bekreftet. Så var det viktig at overskuddet fra investeringen kan brukes til å bedre tilbudet til barn og eldre i kommunen. Det ligger også i vedtaket.

Arbeiderpartiet er opptatt av at våre naturressurser skal forvaltes av det norske fellesskapet og ikke havne på private hender eller at utenlandske selskaper høster av våre naturressurser og tar de med ut av landet til skatteparadiser.


 

Et kjøp av aksjer i Trønderenergi bidrar til å unngå dette, og fører til at stjørdalingene for all framtid vil kunne høste av overskuddet fra selskapet og komme med ønsker og innspill til utviklingen. På innsiden av selskapet kan vi også jobbe for at Trønderenergi slik som NTE skal være i trøndernes felleseie også i framtida. 

Det er derfor for oss uforståelig at partiene MDG, Sv og Rødt som ellers ytrer seg negativt til privat og utenlandsk eierskap, sammen med Frp og Venstre stemmer mot at Stjørdal kommune kan få direkte påvirkning på selskapsutviklingen og sikre et offentlig eierskap.

Kommunene behandler sine eierskap minst en gang årlig gjennom eiermelding i kommunestyret. Der blir det vurdert de strategiske og økonomiske grunnlagene for fortsatt eierskap. I tillegg kan kommunens syn på selskapets utvikling og strategier vedtas og sendes med eierrepresentanten, som oftest ordføreren, til selskapenes generalforsamlinger.

Vi har nå vært eiere av NTE i 3 år. Før det var Nord-Trøndelag fylkeskommune eier av NTE helt siden etableringen i 1918. Trønderenergi ble stiftet i 1950 som Sør-Trøndelag Elektrisitetsverk. Her har visjonære politikere gitt selskapene tydelige styringssignaler som har staket kursen for selskapene gjennom årlige eierskapsmeldinger, ikke gjennom løsrevne forslag fra salen i slik vi så fra et mindretall i kommunestyremøtet forsøkte sist torsdag.

Når politikere blir satt til å utøve eierrollen på vegne av fellesskapet er det viktig at de opptrer like profesjonelt og ryddig til eierskapet som enhver privat eier. Om eierskapsutøvelsen i kommunestyrene, fylkesting eller stortinget gjøres til et politisk spill og taktikeri fremfor selskapets og felleskapets beste, gir dette et dårlig signal til omverdenen, og bidrar til at selskapet mister evne til konkurranse og utvikling i konkurranse med private aktører.

Vi tar gjerne en diskusjon om hvordan energipolitikken skal utformes i årene fremover. Skal Norge og verden over fra fossile energikilder til fornybar energi trengs det mer ny energiproduksjon, ny teknologi og ikke minst et energinett som takler maksbelastningen, selv den ene timen i året med høyest energiforbruk.


 

Norge er en del av et europeisk kraftmarked der kraften selges og kjøpes på kraftbørsen. Der selges det også opprinnelsesgarantier for fornybar energi. Det vil si at et selskap i Tyskland kan kjøpe «garantien» for at kraften er produsert i et vannkraftverk i Trøndelag. I Norge selges kun 18,4 % av kraften med opprinnelsesgarantier. Opprinnelsen til resten av kraften regnes som en miks av: 52 % fossil varmekraft, 39 % kjernekraft og kun 9 % fornybar kraft (NVEs varedeklarasjon 2019). Dette salget av garantier gir utenlandsk næringsliv en konkurransefordel og «skitner til» norske produkter som i utgangspunktet er laget med fornybar energi, dette er ikke greit!

Ingen energiproduksjon er uten konsekvenser for miljø eller klima, enten det er vindkraft på land eller til havs, vannkraftverk, gass-, kull- eller atomkraftverk. 

Uansett hvor ny produksjon kommer, må det etter vårt syn skje etter lokal enighet der ulempene er mindre enn fordelene. Vi har i Stjørdal hatt en kamp om å verne Forra mot vannkraftutbygging, nå har en folkelig motstand mot vindkraftutbygging i Leksdal blomstret etter at Arise AB har varslet at de vil starte en langvarig planleggingsprosess. Den minst miljøskadelige produksjonen kan komme fra atomkraft, og tidligere forskning på Thorium har virket lovende. Samtidig er det nok få som ønsker dette i sitt nabolag.

Uansett er vi opptatt av at både næringslivet og privatpersoner skal få presentere sine planer uten å bli avvist i døra. Også når vi vet de kommer med planer vi har sterke motforestillinger mot. Vi blir heller ikke mer for eller mindre mot en sak av at vi ønsker å behandle de innspillene som kommer på en skikkelig måte.

Når det kommer til Trønderenergi vil vi behandle de på samme måte som NTE, gjennom årlige innspill til forventet utvikling og bidra til at Stjørdal og Trøndelag får enn smidig overgang til fornybarsamfunnet. Med et offentlig eierskap til kraftressursene som fører til at verdiene som skapes blir igjen til fellesskapet i Trøndelag.


Ann-Inger Leirtrø

Leder Stjørdal Arbeiderparti


Jan Inge Kaspersen

Gruppeleder