«Vi må slutte å være trege og snille trøndere. Nå forlanger vi at E14 trafikksikres øyeblikkelig»

Kåre Børseth forklarer sitt årelange engasjement for trafikksikkerheten på E14.  Foto: Jan Erik Sundøy

Debatt

Det startet rundt 65 år siden da Statens Veivesen startet opp planene med å få en veiforbindelse til våre naboer i øst; Svenskene. Dette ble en mulighet også for bygda Meråker å få ta del i velstandsutviklingen som mange andre allerede hadde fått ta del i.

Veistandaren var i datidens målestokk og etter trafikkgrunnlaget og mange sin mening, galskap å bygge med så høy standard. Vi ser i dag at etter noen år, er den utgått på dato.


 

Mange snakker så flott om at vi må sikre våre skolebarn og andre myke trafikanter en trafikksikker E14, men jeg har inntrykk av at dette er spill for galleriet. Alle ser at det er folk i Meråker og de som bruker E14 som sin arbeidsvei, som må ta den største belastningen som det er å bruke en vei med en så dårlig trafikksikkerhet.

Da må jeg ta fram litt historikk:

Mine første år som maskinfører skjedde i de store grusforekomstene i Fornes. Omsider ble jo dette området tømt. Og da sto en ny grunneier klar med sin leveranse av grus, nemlig Einang i Hegra. Statens Veivesen etablerte et stort sorteringsverk som forsynte veianlegget med fyllmasse og sortert grus som toppdekke på denne flotte nye veien.

Mange fikk sin arbeidsplass på dette anlegget i nedre del av dalføret. Dette veiprosjektet ble også redningen for mange lastebileiere, og mange fikk jobb med sine maskiner. En flott tid for mange. I øverste del fra Meråker og opp til grensen, ble det et privat firma som fikk jobben, Brødrene Hauge, som var firmaets navn.

Mange husker med glede den tida med stor økonomisk framgang for kommunen og næringslivet på denne tida.


 

Nå er tida kommet for at samfunnet må bevilge midler til å forsterke og trafikksikre denne viktige veien mellom to land.

Vi som tok del i dette arbeidet, ante ikke at vi skulle få en sånn trafikkøkning på kort tid. Vogntogenes bredde, lengde og tyngde har økt veldig – og tenk på hvordan privatbilismen har tatt av.

Jeg vil komme med en oppfordring til alle som ferdes på E14:

Vi må slutte å være trege og snille trøndere. Nå forlanger vi at E14 trafikksikres øyeblikkelig. Ta gjerne utradisjonelle metoder i bruk.

Det ser ganske lovende ut med den responsen som har vært på mitt forrige innlegg. Vi må få med oss folket som bruker E14 som sin vei er at nå er det dette distriktet sin tur.

En som er meget engasjert i framtidas trafikksikkerhet på E14.


Hilsen

Kåre M Børseth