«De kutter i skolehelsetjenesten på verst tenkelig tidspunkt!»

Kristin Nybrodahl (til venstre) og Helene Wean mener skolehelsetjenesten i Malvik blir svekket hvis Høyre får det som de vil.  Foto: Anders Fossum

Debatt

For noen uker siden var Malvik Arbeiderparti ute i Bladet med vår bekymring om at flere unge føler på ensomhet og psykiske problemer under koronakrisa.

Etter ett år med koronapandemien hengende over oss vet vi at unge sliter mer enn før. Én av fem under 30 år oppgir at de har det dårligere. VG opplyser at flere barn og unge sliter psykisk, og at både sykehus og ungdomspsykiatri opplever større pågang enn før. At ungdom ikke kan være fysisk tilstede på skolen, bedrive fritidsaktiviteter som før eller være sosiale med venner har sin pris.

Og hva gjør Høyre? De kutter i skolehelsetjenesten i Malvik. Samtidig går de ut i media og sier at de fortsetter å satse på skolehelsetjenesten. Det stemmer ikke!

Når dagens regjering prioriterer mindre penger til skolehelsetjenesten, er resultatet at tilstedeværelsen av helsesykepleiere på skolene i Malvik blir dårligere. Det vil i praksis bety at døra til helsesykepleier er oftere stengt. I tillegg varsles det større kutt også i 2022 og 2023. Med andre ord vil døra til helsesykepleier fortsette å være stengt dersom Høyre vinner valget i høst.

Høstens stortingsvalg blir et valg hvor du kan være med å bestemme hvordan du vil ha det. Ønsker du en regjering som tar ungdommer og deres psykiske helse på alvor må du stemme Arbeiderpartiet. En Arbeiderpartiledet-regjering vil gi kommunene gode forutsetninger for å skape et godt helsetilbud for Malvik sine innbyggere. Det gjør ikke dagens regjering! Med Høyre i regjering får du sårt underfinansierte kommuner og et dårligere helsetilbud som ikke lytter til ungdommens behov - og dette midt i en pandemi.

Vi i Malvik Arbeiderparti mener de unges psykiske helse er for viktig til at den kan nedprioritere slik Høyre gjør. Derfor bevilget vi mer penger til skolehelsetjenesten i Malvik i budsjettet for 2021. Likevel er det begrenset hva vi får til, så lenge vi blir må kompensere for regjeringens kutt fordi Høyre ikke ønsker å prioritere unges psykiske helse.

Til høsten er det valg. Vi håper du bruker stemmeretten din klokt, slik at ungdoms psykiske helse får den prioriteten den fortjener.


På vegne av Malvik Arbeiderparti:

Kristin Nybrodahl

formannskapsmedlem i Malvik kommune

Helene Wean

nestleder i utvalg for oppvekst og kultur