«Vi må revitalisere 1. mai»

Arild Gressetvold, Leder Delta Malvik kommune (til venstre) og Kristoffer Vikan, leder i Delta Ung.  Foto: Privat

Debatt

Nå nærmer vi oss 1.mai og arbeidernes internasjonale kampdag. Det er en dag hvor vi i arbeiderbevegelsen markerer store og viktige saker for arbeidere og arbeidslivet i Norge og verden. Vi går inn i en tid med økende forskjeller, sterkere press på velferdsstaten og et arbeidsliv i hurtig endring. Det er på tide å øke fokuset på disse sakene og bredde ut hva arbeidernes internasjonale kampdag skal handle om.

I større grad har 1.mai over tid blitt en fridag istedenfor en markeringsdag. Dette vil vi i Delta gjøre noe med. Det er på tide å invitere en større del av samfunnsdebatten inn i markeringen av arbeidernes internasjonale kampdag. Som en partipolitisk uavhengig fagforening ser vi verdien av å samarbeide og utfordre samtlige politiske partier for å endre arbeidslivet. Vi mener at flere fagforeninger og politiske partier bør markere denne dagen sterkere fremover.

Ingen i arbeiderbevegelsen er tjent med at dagen kun markeres av noen aktive i arbeiderbevegelsen og noen få partier på venstresiden i norsk politikk. Utfordringene vi står ovenfor er for mange og for store. I dagens arbeidsliv står ikke folk lengre med lua i hånda, men med telefonen i hånda og venter på en ekstravakt. Dette er utfordringer alle politiske partier fra SV til FrP bør utfordres på.

Vi håper at 1.mai 2022 blir et vendepunkt i utviklingen av markeringen. Det må spises mindre kake og diskuteres mer. 1. mai 2022 må bli en dag hvor flere i samfunnsdebatten diskuterer hele faste stillinger, pensjon fra første krone og mer kompetanseutvikling for arbeidstakere.


Arild Gressetvold

Leder Delta Malvik kommune

Kristoffer Vikan

Leder i Delta Ung