«Politikerne må ut og sjekke trafikksikkerheten»

Kåre M. Børseth ber ordførerne i Stjørdal og Meråker om å ta trafikksikkerheten langs E14 på alvor.  Foto: Jan Erik Sundoy

Debatt

Jeg slipper ikke taket i arbeidet med sikkerheten på våre veier. Omsider ser vi at våre to ordførere i Meråker og Stjørdal har forstått at for å få til resultater, så må det samarbeid til.

For å hjelpe våre ordførere, så kunne jeg tenke meg at trafikkutvalgene i begge kommunene kunne inngå samme avtale: Det handler om å se på trafikksikkerheten spesielt på E14.


 

Hvis vi er så heldige å få besøk av samferdselsministeren slik ordførerne har invitert til, så må spesielt disse utvalgene være godt forberedt. Politikere som har normalt gangsyn, må ut og gjøre dere opp en mening om hvor trafikksikkerheten er på det verste og hva må gjøres. På samme tur kan dere ta en runde i nærområdet vårt og vurdere om alt er trafikksikkert i orden.

Hvis jeg kan gi dere noen tips: Oppmerking av gangfelt spesielt på skoleveier. Dette er noe av det viktigste dere gjør for å høyne sikkerheten for myke trafikanter på våre veier og gater. Noen av disse gangfeltene er helt nedslitt og må bli betegnet som meget trafikkfarlige.


 

Dere som er valgt inn i et trafikkutvalg, må virkelig ta tak i disse trafikkfarlige problemene. Plassering av varselskilt? Er disse plassert i rette øyehøyde?

Til slutt vil jeg si: Ta en dag, kanskje to, Dere er faktisk et ute-utvalg.