«Hvorfor bygge ut på matjord – politikere i Malvik kommune?»

Matjord på Vikhammer.  Foto: Ole Martin Wold

Debatt

Politikerne i Malvik er stilt spørsmål i flere medier, i Bladet, Adressa og Malviknytt, uten å svare på hvorfor de vil at det skal bygges blokker og hus på matjorda på Vikhammer. MDG, SV og Rødt har gjort det klart at de er mot utbyggingen. De andre partiene og den politiske ledelsen i Malvik kommune har ikke svart på spørsmålene. Hva mener dere egentlig Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, FrP, Pensjonistpartiet og Venstre? Det er valgår i år, og viktig for velgerne å vite dere mener.


 

1. Hvilke argumenter har dere for å gi grønt lys for bygging på matjord i 2021? (Politisk begrunnelse, ikke teknisk svar)

2. Hvorfor gir dere grønt lys til Norges største eiendomsspekulant Heimstaden/Fredensborg med motstandsgrupper i flere land i Europa?

3. Hvorfor sier kommunens kommunalsjef at utbyggerne «forhåpentligvis tjener penger på utbyggingen» i stedet for å forsvare matjorda?

4. Hvorfor får vi ikke svar på våre spørsmål om faren for leirras, et kjent fenomen på Vikhammer? Mener dere at dette er uproblematisk, når til og med utbyggernes konsulenter i Multiconsult konkluderer med at grunnen kan bestå av «både sensitiv- og kvikkleire»?

5. Hvordan vil dere ivareta de til sammen ni truede dyre-, fugle- og planteartene i området?


 

6. Hvorfor vil dere gi et dårligere bomiljø for folk som allerede bor på Vikhammer med høyblokker i et lavhusområde?

7. Hvorfor vil dere ta fra folk sjøutsikten?

8. Hvordan skal dere takle trafikkproblemene og kollektivtransporten med 2000 flere innbyggere samt nedlegging av jernbanestasjonen?

9. Hvilke kommunale servicetilbud er nødvendig for en slik befolkningsvekst?

10. Deler av området skal settes av til næring. Har dere avtaler om næringsvirksomhet? I så fall hva?

11. Hvorfor har kommunen satt et tak for utbyggerens utgifter til vann og avløp, mens kommunen selv blir stilt ansvarlig for overskridelser av budsjettet?

12. Hvorfor ikke «verne om sjøutsikten» og heller bygge «i skråningen bak skolene», slik Ingrid Aune uttalte på kommunestyremøtet i april 2019?

Du kan bli medlem av Facebook-siden Nei til blokker – BEVAR matjorda på Vikhammer her

Jan Holm  Foto: Privat