«Politikerne sutrer over mangel på involvering i E6-saken, mens de selv turer frem uten over hodet å involvere innbyggerne»

Trond Kvendbø Svingen, samfunnsengasjert hommelviking.  Foto: May E. Lund

Debatt

Gjennom en artikkel i Bladet 22. juni ser jeg at noen SP politikere er betenkt over mangel på lokal innflytelse vedrørende bygging av nye E6 gjennom Malvik.

For meg fremstår det nærmest som noe tragikomisk, når våre lokale politikere bekymrer seg over nedbygging av matjord i dette prosjektet.


 

Jeg kan være helt enig i at kommunen burde ha været mer involvert her, men når det er sagt kommer saken i et noe komisk skjær når det gjelder politisk vilje til vern av matjord her i kommunen.

De samme politikerne har velsignet nedbygging av noe av den aller beste matjorda, som for eksempel på Vikhammer.

De har også sørget for at «indrefileten» av matjord i Solbakken på sikt  kan bygges ned. Ingen må komme å fortelle meg at behovet for boligbygging er så prekær her i Malvik, at vår aller beste matjord må benyttes til dette.

Og hva med strandsonen? Her jubler nesten de fleste av våre lokale politikere. Uten tanke på at de rett og slett gir sin ubetingede støtte til  rasereringen av den helt unike strandsonen her i Hommelvik sentrum. Og det på bekostning av fremtidige generasjoner.


 

Politikerne sutrer over mangel på involvering i E6-saken, mens de selv turer frem uten over hodet å involvere innbyggerne, selv om de vet at motstanden er enorm i forhold til dette prosjektet helt nede i flomålet.

Her er det mye politisk dobbeltmoral ute og går, men sånn blir det når det på død og liv skal marsjeres etter kapitalens pipe...