«Gratis fôr til produksjon av mat velges bort til fordel for rovvilt»

foto