Tilsvar til Stjørdal kommune.

Vi i Værnesregionen brann- og redningstjeneste VRBRT er et profesjonelt og effektivt drevet brannvesen. Vi har hele tiden veid kostnad for innbyggere opp mot hva som forventes av oss som redningstjeneste når ulykken er ute.

Bare ved å se på KOSTRA-tall (kostnad pr. innbygger for tjenesten) vil du/alle se hvor kostnadseffektivt vi driver tjenesten. Vi driver tjenesten for langt mindre kostnad pr. innbygger enn landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner.

Og ja, vi kommer fortsatt til å gjøre alt vi makter for å komme til unnsetning raskt nok, og vi kommer fortsatt til å forsøke å redde de liv og materielle verdier så langt vi har mulighet til selv om vi får mindre ressurser og utstyr til å hjelpe oss, for det skylder vi Stjørdals innbyggere, bedrifter og forsikringsselskap.

Det bør nevnes at ingen fra det politiske har de siste to årene vært på besøk hos oss på brannstasjonen for å innhente faglig kompetanse eller informasjon fra oss mannskaper eller den lokale ledelsen på brannstasjonen.

Fra oss mannskaper oppfordrer vi politikere som spesifikt via kommunestyrevedtak har foreslått å spare inn på brann- og redningstjenesten, om snarest besøke brannstasjonen for faglig og riktig informasjon fra oss mannskaper og lokal ledelse. Vi er tilgjengelig 24/7.

Vi har over år brukt de ordinære linjene i systemet og presentert våre analyser som; risiko- og sårbarhetsanalyse, miljørisikoanalyse, forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse med tredjepartskontroller som sier ved Lov og Forskrift at Stjørdal kommune skal ha en høyere beredskap enn hva vi med dagens løsning FØR innsparingen har.

Vi har også påpekt og dokumentert våre bekymringer for HMS, utdatert brannstasjon og slitasje og overtidsforbruk på mannskapene over flere år.

Da blir det utrolig vanskelig å sitte i ro og se på når det nå vedtas å fjernes cirka 30 prosent av dagens beredskap i tillegg, som ja: Bryter med lover og forskrifter.

Det er vi: Brann- og redningstjenesten via Brann- og eksplosjonsvernloven og tilhørende forskrifter som har ansvar for all brannberedskap i Stjørdal kommune. Inkludert kommunen selv, flyplass, Forsvaret, veier, tuneller, industri, hus og hytter. Det er oss du først møter når ulykken har skjedd.

I tillegg er vi tilsynsmyndigheten som skal sikre at bedrifter og privatpersoner holder seg til Lov og Forskrift som vi i ytterste konsekvenser pålegger, bøtelegger eller eventuelt stengninger.

Da bør etter vår mening vårt eget «rede» være ryddig!

Vi vet at mange tror at vi har kasernerte mannskaper som bor på stasjonen for rask responstid, men nei, det medfører ikke riktighet.

Mannskaper og deres hovedarbeidsgivere har stilt opp og ofret mye for å ha den beredskapen Stjørdals innbyggere fortjener. Eksempelvis har vi flere ganger i uken eksempel på mannskaper som forlater sin arbeidsplass når alarmen går og disse bedriftene taper viktig arbeidsressurs som de ikke får dekt fra kommunen.

Mannskaper har over flere år ofret fritid og stilt opp så langt lovverket tillater det på dugnad for at for eksempel arrangementer skal ha den lovpålagte beredskapen de fortjener og må ha.

For eksempel ligger vi på luftmadrasser på kontorene på brannstasjonen i de tilfellene det er arrangementer, Forsvaret har øvelser, ekstremvær eller andre forhold tilsier at vi må ha økt beredskap.

Dagens løsning uten kasernering krever også at alle mannskaper allerede/eller må kjøpe hus maks fire minutter fra stasjonen som da ofte påfører de langt høyere bokostnad for å være brannkonstabel.

Det bør nevnes at Værnesregionen brann- og redningstjeneste hele tiden søker samarbeid med andre brann- og redningstjenester for å ytterligere effektivisere og øke beredskapen. Eksempelvis er vi «Vertskommunebrannvesen» for Meråker og Selbu med et utmerket samarbeid.

Seneste eksemplet her var ved brannen på jernbanestasjonen hvor både Meråker, Selbu og Malvik (TBRT) stilte med røykdykkere og andre ressurser.

Vi har også et utmerket samarbeid med Avinor og Forsvaret, og vi var en av initiativtakerne til Brannsamarbeidet i Trøndelag (Alle trønderske brannvesen) som ble etablert etter skogbrannene i Sverige i 2018.

Dette samarbeidet har blant annet gitt oss dronetjeneste og undervannsdrone-beredskap som har en kapasitet og til en pris pr. innbygger som hele Norges redningstjenester misunner oss.

Brannbamsen Bjørnis har blitt en landsomfattende suksess, og det er foretatt analyser som viser at Bjørnis har en enorm brannforebyggende effekt rettet mot barn med deres familie. Vi fikk støtte av lokalt næringsliv til å investere i egen Bjørnis, nå tar det offisielle samarbeidet mellom Brann- og redningstjenesten og Bjørnis-stiftelsen slutt da vi ikke lengre har økonomi til den årlige lisensen.

Vi har stor respekt for den situasjonen kommunen står i økonomisk og alle andre kommunale enheter som nå blir presset til det ytterste, men vi kommer aldri til å stille oss bak uttalelser om at økonomi trumfer lover og forskrifter!

Ketil Almbakk

Plasstillitsvalgt