15. september 2023 publiserte forsvaret.no en reportasje med tittelen «Det totale forsvaret av Norge». Der kan man lese følgende: «– Situasjonen i Europa viser tydelig hvor viktige og sentrale havnene er i totalforsvaret, både med hensyn til vareforsyning, beredskap, og forsvarsevne» (min utheving). Alle som har bodd i Hommelvik og Malvik en stund, kjenner godt til at Forsvaret har brukt Djupvasskaia for å skipe inn og ut materiell både til forhåndslagring i Trøndelag, men også i forbindelse med militære øvelser (Bladet har selv publisert artikler om disse hendelsene).

Selv om den planlagte utbygginga ikke kommer til å berøre Djupvasskaia direkte, kan man spørre seg om Havneveiens foreslåtte nye trasé, med boligblokker kloss inntil på den ene siden og jernbanen på den andre, vil gjøre det krevende, eller til og med umulig, å utføre tilsvarende militær lasting og lossing som har vært gjort før.

Havneveiens foreslåtte nye trasé til Djupvasskaia, med boligblokker kloss inntil på den ene siden og jernbanen på den andre, vil gjøre det krevende, eller til og med umulig, å utføre tilsvarende militær lasting og lossing som har vært gjort før. Foto: Arkiv

Den planlagte utbygginga vil f.eks. gjøre det vanskelig å stille opp kjøretøy og lignende i området i påvente av lasting eller oppsamling til videre transport. Et annet stort spørsmålstegn er den planlagte gangbrua over den samme Havnevegen. Tar denne gangbrua høyde for at slik transport skal kunne foregå?

I utgangspunktet satte kommunen krav til utbygger om en undergang, men utbygger mente dette ble for dyrt, og kravet ble droppet. Har Forsvaret fått med seg at det ikke blir undergang, men en gangbru? Dette vil gi begrensninger på hva som kan transporteres her sammenliknet med tidligere.

Jeg mener virkelig ikke at Moan-området skal holdes av som mellomlagringsstasjon for Forsvaret; jeg stiller bare spørsmålet om Forsvaret har vært høringsinstans i saken. Uansett burde de bli gitt anledning til å sette seg inn i saken slik den ligger på bordet nå, og å komme med en uttalelse – før kommunestyret i Malvik behandler denne reguleringsplanen.

Det betyr at kommunestyret 2. oktober må vedta en utsettelse av saken fram til vi vet hvordan Forsvaret stiller seg til utbygginga generelt samt den nye Havnevegen og gangbrua med tanke på Trøndelags behov for beredskap og forsvar.

Heidi Brøseth