Har du sett på Luksusfellen Jan Inge Kaspersen? Med utgangspunkt i ditt innlegg i Bladet torsdag 21. desember, så kan det se ut som om du hverken har sett på eller har hørt om Luksusfellen.

Hvis man overfører din økonomiske tankegang rundt Stjørdal kommune proporsjonalt til en privat familie, stiller jeg meg litt undrende til ditt resonnement som kommer frem i ditt innlegg i Bladet.

Vi kan ta utgangspunkt i en familie med kr. 700.000 i samlet netto familieinntekt, med en bufferkonto bygd opp gjennom flere år på kr. 56.000. Familien har selv bestemt at de vil ha en bufferkonto på minimum 8% av familieinntekten.

I 2023 gikk familien dessverre med 28.000 i underskudd, men underskuddet ble betjent av bufferkontoen. Bufferkontoren er altså ved inngangen av 2024 på kr 28.000.

Familien ser ut til å gå med kr. 13.152 i underskudd i 2024, noe som utgjør kr 1.096 i hver måned. De kommer altså til å bruke mer penger enn de tjener hvis de ikke foretar seg noe. Hvis de dekker hele underskuddet i 2024 med bufferkontoen, vil de per 31.12.2024 ha kr. 14.848 på bufferkontoen. Det ser ut til at familien også vil gå med underskudd i 2025…

Ville du Jan Inge Kaspersen anbefalt familien å redusere på utgiftene såpass mye at de slipper å ta av bufferkontoen, eller ville du anbefalt familien å ta av bufferkontoen og «håpe på det beste»?

Spør for en venn.

Knut Egil Kvarving,

Senterpartiet