Jeg har vært medlem i Mandagsklubben helt siden starten høsten 1998 og jeg gleder meg til hver eneste mandagskveld.

Fra starten av og fram til for bare noen få år siden holdt vi til i et stort, fint og funksjonelt klubblokale på Vikhammer med mange brukbare rom, og vi var aktive. Vi hadde dartturneringer, biljardturneringer, swingkurs, besøk til Jøssåsen, utflukter ute i det fri med grilling sent på våren og tidlig høst da været var fint, kom ofte Jøssåsen på besøk til oss på klubben. En gang i måneden var vi på shopping og et par ganger i året dro vi til Heimdal og bowlet.

Håkon Renanger hadde vært klubbleder fra starten og fram til han måtte trekke seg tilbake. Trist, men sant. Da klubblokalet ble revet, havnet vi på et mye mindre lokale med et noenlunde brukbart kjøkken og meget begrenset bevegelsesfrihet ved siden av skolebiblioteket på Vikhammer Ungdomsskole, og deretter havnet vi i et noe større lokale på Vikhammer Vestre med et kjøkken som ikke fungerer. Steameren har lenge vært i ustand og ingenting blir gjort med den, så derfor må vi spise av papptallerkener og drikke av pappkopper og oppvasken må gjøres for hånd. På grunn av mye inaktivitet og stillesitting kommer vi veldig sjelden ut, selv om vi har fått midler som skal brukes på klubben.

Det er jo tydelig at voksne med ulike former for funksjonshemminger ikke er høyest prioritert, og det er en skam. Jeg håper derfor at lokalpolitikerne sørger for at vi får et nytt, større og mer funksjonelt lokale her på Vikhammer med et kjøkken som fungerer og som er tilrettelagt for alle, også de som er dårlig til beins og er avhengig av rullator og andre hjelpemidler.

Med vennlig hilsen

Mari Eriksen Ness