«Dette narrespillet kan ikke vi som lokalsamfunn, befolkning og næringsliv leve med»