«Jeg hverken kan eller vil svare på alle Lars Moas mishagsytringer ved enhver anledning han finner behov for å fremsette disse»

foto