I dag er mer enn 100 millioner mennesker på flukt i verden.

Det er mennesker som har fått livet satt på vent. Mennesker som har blitt tvunget til å leve et liv preget av usikkerhet. Usikkerhet for når det neste bombenedslaget kommer. Usikkerhet for om familiemedlemmer berger seg ut i tide. Usikkerhet for om man noen gang vil komme tilbake til hjemlandet sitt.

Det er mennesker som har lagt ut på livets farligste reise.

Det er mennesker som har flyktet fra krig og konflikt, og som kommer hit for å kunne leve et godt liv i trygghet. Disse menneskene fortjener at vi stiller opp for dem.

Ingen påstår at Malvik skal hjelpe alle. Men i kommunestyremøtet mandag 26. februar foreslo Arbeiderpartiet sammen med Senterpartiet, SV, Venstre og Rødt at Malvik skal ta sin del av ansvaret.

Dessverre var ikke det nye politiske flertallet i Malvik enige med oss om det.

I stedet stemte de for å ta imot nærmere halvparten av de 129 flyktningene Integrerings- og mangfoldsdirektoratet anmodet oss om å ta imot i 2024.

Høyresidas manglende solidaritet med mennesker på flukt er ikke overraskende. Høyre gjemmer seg bak det de kaller en «ansvarlig flyktningpolitikk» når de tar imot færre flyktninger enn det vi blir bedt om. FrP etterlyser bedre integrering av flyktninger samtidig som de skryter av å ha ført den strengeste asyl- og innvandringspolitikken noensinne.

Malvik har tidligere vist at vi tar imot mennesker på flukt på en god måte. Siden Russland gikk til angrep på Ukraina, har frivilligheten i Malvik jobbet forbilledlig med å ta imot de som kommer hit.  Hver eneste dag går ansatte på jobb i Malvik kommune for at Malvik skal bli et godt sted å bo – uavhengig av hvor man kommer fra eller hvor lenge man har bodd her.

I Arbeiderpartiet har vi tro på at vi kan lykkes med dette arbeidet – også når økonomien setter oss på prøve. Vi vet at 2024 kan bli tøft, og derfor foreslo vi at Malvik kommune skal ta imot 100 flyktninger i året som kommer. I motsetning til det nye flertallet har vi derimot tro på at vi sammen skal klare å snu skuta, slik at vi frem mot 2026 kan ta imot 300 flyktninger.

Verden er mer usikker enn på lenge. Krigen i Ukraina og bombingen av Gaza gjør at enda flere trenger at Malvik tar vår del av ansvaret. Nå er det viktigere enn på lenge at det står sterke fellesskap klare for å ta imot de som trenger oss.

For vår solidaritet er ikke skapt for solskinnsdager. Vår solidaritet er skapt for at de som trenger det mest, skal få den hjelpen de trenger når de trenger den.

Kristine Holden

Kristin Nybrodahl

Malvik Arbeiderparti