I dag har over 100000 mennesker i Norge Sykdommen demens, og trolig vil antallet dobles de neste 20 årene. Mange tror Demens bare rammer eldre, men også yngre mennesker kan få demenssykdom. Over 400000 personer er nær pårørende til en med demens.

Av alle som lever med demens i dag, antar vi minst 2000 er under 65 år med denne sykdommen, men disse tallene for yngre er usikre anslag, og det kan være flere. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. De arbeider for bedre helse- og omsorgstjenester, og et mer demensvennlig samfunn og de finansierer forskning som kan løse demensgåten.

Personer med demens opplever det som viktig å være aktive og delta, oppleve meningsfulle ting i hverdagen.

I Stjørdal demenskor, har vi en meget dedikert dirigent i Sonja Kristensen og en pianist som har fått spellemannsprisen i 2017, Bjørn Marius Hegge. Meget dyktige mennesker som medlemmene i koret har stor tillit og kjennskap til.

Sonja Kristensen er dirigent i demenskoret. Foto: Privat

Det er en stabil gjeng som møter trofast opp på hver øving. Enten kommer de hit ved egen hjelp, eller må ha transport for å komme til Stjørdal bedehus hvor øvingene holder til. Stoler er satt på plass før kveldens øving, dirigent og pianist er klar med oppvarming. Permer med sanger står klar til hvert enkelt kormedlem, så kvelden kan starte.

Medlemmene i koret er ivrig allerede under oppvarmingen, som tar alt mellom 15-20 minutter, masse latter, kos og glede allerede her.

Så starter selve øvelsen. Her ser vi viktigheten i et godt samhold, fellesskap og tilhørighet. Gleden ved å se at kormedlemmene husker sangene fra hver gang og at de får en innlevelse i tekstene er stort. Mange av kormedlemmene er tidligere medlemmer fra andre kor, og vi ser at de lærer tekster fort.

Etter korøvelsene er det sosialt samvær, med kaffe og kaker. Dette er viktig både for kormedlemmer og pårørende. Her møtes alle til gode samtaler og folk blir kjent med hverandre og kan utveksle erfaringer seg imellom.

Nå har Stjørdal demenskor vært en realitet siden juni 2023. Koret er godt i gang med 26 aktive medlemmer, og har pr. nå venteliste for å bli med. Vi har et meget godt fungerende styre og et eget frivilligkorps som stiller opp og har alt på stell til øvingene.

Det gjør så godt å følge disse øvelsene, se den gleden, iveren, og pågangsmotet. Når øvelsene er ferdige, står flere av kormedlemmene på parkeringsplassen og snakker om hvor godt det har vært i samholdet med alle i koret.

Vår utfordring er at dette skal vedvare, ikke bare bli en døgnflue i vårt samfunn. Så kjære innbygger i Stjørdal kommune, la dette bli et vedvarende tilbud til en sårt tiltrengt gruppe mennesker i vårt lokalmiljø.

Det er flere i lokalt næringsliv som støtter Stjørdal Demenskor og vi ønsker at flere kan bidra for å holde liv i driften av koret. Våre sponsorer er Spar Hegra, Industrien, Coop Extra Stjørdal og Rema 1000.

Alle monner drar!

For Stjørdal demenskor,

Hilde Moen Nilsen og Ketil Einar Nilsen