Som tidligere elev på danselinja på Ole Vig videregående skole ønsker jeg å være med på å gjøre det jeg kan for å unngå at Stjørdals eneste studiespesialiserende linje innen kunstfag legges ned. Jeg synes det er viktig at det finnes en dør til kunst på et mindre sted som Stjørdal.

Dans på kulturskolen har vært en kilde til glede og læring for meg og utrolig mange andre barn og unge i Stjørdal, men et utdanningstilbud på videregående tilbyr noe annet enn et fritidstilbud. Utdanningstilbudet gir en helhetlig og variert skolehverdag, bygget rundt en læringsplan som er utviklet for at vi elever kan dyrke våre kreative uttrykk i tillegg til å gå studiespesialiserende videregående skole.

For meg var det å gå danselinja på Ole Vig svært betydningsfullt for å ikke bare bli kjent med dans som kunstform, men for å åpne øynene for musikk, teater og annen kunst jeg ellers ikke hadde funnet hjemme i Stjørdal.

Selv om døren som åpnes, gjerne leder ut til en enda større kulturverden utenfor hjemstedet vårt, synes jeg det er viktig for oss som har vokst opp på mindre steder, at vi ikke opplever at det kun er i de store byene vi kan oppsøke dans, musikk og teater. Både før og etter mine tre år på videregående har det vært verdifullt og inspirerende å vite at nydelige, store og små prosjekter og kulturopplevelser også foregår på mitt hjemsted, i kjente omgivelser, blant mennesker jeg har tilknytning til.

Gleden av å begynne på musikk og dans, og finne sammen med de andre i Stjørdal som er interessert i det samme som meg, og som har kunnskap og talent til å skape mye fint har vært betydningsfull. Dersom musikk og danselinja på Ole Vig legges ned, spres Stjørdals musikk, dans og drama-interesserte elever ut på andre skoler, i andre byer, og den fine og viktige lokale forankringen forsvinner.

Den lokale forankringen gir trygghet og selvtillit til å søke videre til studier i kunstnerisk retning. For meg var erfaringene og støtten fra danselinja viktig i møte med andre dansere, pedagoger og stiler på Spin Off forstudium i dans. De tre årene på musikk og dans på Ole Vig ga dessuten en tilhørighet og selvtillit i kunstnerisk og kreativt arbeid, som åpnet for å velge arkitektutdanning og utforske hvordan erfaringer fra dansens uttrykk kan oversettes til et annet formspråk.

Tanken på mulig nedlegging gjør meg trist, fordi det betyr at kommende kull vil gå glipp av opplevelsene og oppdagelsene jeg, og alle andre som har gått musikk- og danselinja på Ole Vig har fått ved å gå et fantastisk studieprogram på hjemstedet vårt.

Nora Hognes Berg