Tre spørsmål til Malvik Høyre. Tema: Eiendomsskatt, Helse og omsorg, ROP.

I en valgbrosjyre fra Malvik Høyre, distribuert i forbindelse med det kommende kommunevalget, er det tre punkter som jeg ønsker å utfordre partiet på.

Eiendomsskatt:

Eiendomsskatten i Malvik utgjør en inntekt til kommunen på ca.35 mill. årlig. Det produseres mye god velferd av det, bl.a. utgjør dette et viktig bidrag til finansiering av nye skoler, barnehager og idrettsbygg.

Skattesatsen for eiendomsskatt i Malvik Kommune er 1,9 promille på 70% av eiendomsverdien. Dette er midt på treet i forhold til andre kommuner når det gjelder skattesats. Satsen kan variere mellom 1 og 4 promille i de kommuner som har denne eiendomsskatten.

En eiendom verd 5 mill gir således en månedlig skatt på ca.550 NOK, og en eiendom verd 3 mill gir en månedlig skatt på ca. 330 NOK. Dvs. blant de som har eiendom i Malvik ligger nok snitt eiendomsskatt på ca. 400 NOK/måned. De som ikke har eiendom betaler ingenting. Dvs. det er en klar sosial profil på denne skatten, og de som sitter på de mest verdifulle eiendommene betaler mest. Noe som etter mitt syn er rettferdig. Norsk boligskatt er svært lav sammenlignet med andre vestlige land, den skader ikke økonomien, og den er et meget godt virkemiddel til omfordeling. Dette er det overveldende konsensus om i det samfunnsøkonomiske fagmiljøet, både nasjonalt og internasjonalt.

En har altså et system som gir kommunen en betydelig inntekt samtidig som belastningen fordeles blant kommunens innbyggere på en overkommelig og rettferdig måte for de aller fleste.

Høyre vil kvitte seg med denne skatten, noe som vil måtte få konsekvenser for kommunen og dens innbyggere. Da er mitt spørsmål: Hva vil Høyre gjøre for å kompensere for dette inntektstapet til kommunen? Hvilke velferdsgoder skal kuttes ut, evt. hvordan skal kommunen driftes for å kompensere for dette? Her må høyre kunne gi mer konkrete svar enn de har gjort til nå, og ikke bare komme med generelle uforpliktende vendinger. Dvs. de må komme med konkrete svar på evt. hvilke velferdsgoder som skal kuttes ut og hvilke tiltak som evt. skal gjennomføres når det gjelder kommunens drift for å dekke opp dette frafallet av ca. 35 mill. NOK. Dette har kommunens innbyggere krav på å få vite før de går til valgurnene.

Private innslag innen helse og omsorg:

Den store utfordringen innen helse og omsorg er ikke først og fremst penger men hender til å utføre oppgavene. Den utfordringen vil bare bli større og større i årene som kommer. Flere vil trenge hjelp, og det vil bli færre til å yte denne hjelpen (Helsepersonellkommisjonen, 2023). Høyres mantra er kjøp av private tjenester. Totalt sett blir det ikke flere hender av en slik organisering. Disse hendene må også tas fra et sted. Det eneste som skjer er at hender flyttes fra det offentlige til det private, samtidig som disse hendene også får dårligere lønn og pensjonsbetingelser. Ca. 8 % lavere er lønnsnivået blant helse og omsorgsarbeidere i det private sammenliknet med det offentlige (nylig publiserte data fra SSB). De som driver denne businessen skal jo tjene penger, og det er ikke så mange andre måter å tjene penger på enn å gi arbeidstakerne dårligere betingelser. Dvs. Høyres forslag om større innslag av private tjeneste inne helse og omsorg gir ikke flere hender totalt sett; hender overføres bare fra det offentlige til det private og det offentlige utarmes; arbeidstakerne får dårligere betalt og noen tjener relativt store penger.

Høyre må kunne redegjøre for hvorfor det er smart med et større innslag av private tjenester innen helse og omsorg, evt. hva som er feil i resonnementet over?

ROP-boliger:

Uansett hvor en plasserer boliger til folk som sliter med rus og psyke blir det bråk.  Mange vil helst ikke vite noe av eller se de som sliter med slike utfordringer. De skal gjemmes bort så godt som mulig. Men de er mennesker de også, og har krav på respekt og omsorg som alle andre. Når det gjelder hvem de evt. er farlige for er det mest dem selv og andre i dette miljøet. Høyre vil at såkalte ROP-boliger (boliger til de som sliter med rus og psykiatri) skal spres over hele kommunen, på steder, som er slik at ingen ser dem. Disse folka krever imidlertid tett oppfølging (24 timer i døgnet) av kvalifisert personell. Hvordan har Høyre tenkt å få til dette uten betydelig økte kostnader? En må ha en mye større pool av kvalifisert personell og mange flere ‘baser’ i nærheten av hver bolig, og dette koster penger.  Det jeg er redd for er at Høyres forslag kan føre til at de blir gjemt bort på avsidesliggende steder i kommunen og overlatt til seg selv. I så tilfelle er dette en uverdig måte å behandle disse folka på.

Torgrim Jacobsen

Vikhammeråsen