Dette er en innstendig bønn på vegne av alle barn og foreldre ved Halsen barneskole. Ta valg som gir barna muligheten til læring, mestring og trivsel i grunnskolen. La barna få ha nok voksne på skolen sin til at de kan få ekstra hjelp når den ordinære undervisningen blir for vanskelig. La barna som strever mest få det de har krav på. La barna ha nok voksne på skolen sin til at de får et trygt skolemiljø.

Vi manglet 5 lærere på Halsen barneskole forrige skoleår for å kunne drive lovlig. Tallene har vi hentet fra Utdanningsdirektoratet, og de skremmer oss. I år balanserer skolen akkurat på grensen til å drive lovlig. På hele vår store skole har vi kun 14 timer i uka mer enn det som er minimum, fordelt på alle trinn.

Vi kan ikke akseptere at barna skal være de som skal ta de største kuttene. Å spare inn ved å kutte i det allerede minimumsbaserte opplæringstilbudet til barna våre kan ikke være veien å gå for en kommune som har slagordet «Et godt valg for framtida».

Framover forventer vi foreldre at skolen har tilstrekkelige ressurser til at den drives lovlig, at barna på 1.-4. trinn får intensiv opplæring i lesing og matematikk når de står i fare for å bli hengende etter og at de barna som trenger spesialundervisning får det. Dette er ikke urimelige krav, dette er opplæringsloven.

Eli Arnstad, vår ordfører og folkevalgte, vi må bare gi deg en vennlig påminnelse om at Senterpartiet gikk til valg med lovnaden om å prioritere økt voksentetthet i skole. Husk det er ikke for sent å snu om du nå kjenner at det ble veldig feil å la barna ta det største kuttet. Vi ber deg, Eli, ta gode avgjørelser for barnas utdannelse og framtid når dere møtes 4. juledag.

FAU Halsen barneskole