Thomas Ulstad fra SV utfordrer Høyre i Bladet 27.05.2023 Fl å klargjøre partiets syn på privat supplement til de kommunale omsorgstjenestene og private barnehager. På vegne av Høyre tar jeg selvsagt den utfordringen.

Først, høyresiden ønsker ikke et «frislipp» av private aktører slik SV hevder. Selv om Thomas Ulstad kanskje ikke husker det, så var det ikke noe frislipp under de åtte årene med Solbergregjering.

For det andre, det kan virke som om SV har glemt hvordan private aktører bidro til full barnehagedekning under barnehageforliket på starten 2000-tallet. Et eksempel som illustrerer at det offentlige ikke alltid klarer å løse alle oppgaver helt på egen hånd. Uten barnehageforliket hadde man ikke ville hatt full barnehagedekning like raskt, men det må tross alt ikke nevnes av Thomas Ulstad - for det kan jo sette private aktører i et godt lys?

Videre er også representanten fra SV bekymret for at private aktører skal få drifte sykehjem. Private sykehjem har i all hovedsak de mest fornøyde brukerne. For etter Høyres syn er det brukerne det handler om, det er de som vet hvilke behov som passer dem - og da er ikke alltid kommunen eller staten den opplagte løsningen. Dette så man for eksempel på Lucas Hospice, som var et tilbud verken stat eller kommune hadde, men det ble dessverre nedlagt i regjeringens ånd. For det er enklere å fremstille at private aktører «tapper» velferdsstaten, fremfor aktører som sørger for mangfold og valgfrihet.

Men det er her vi skiller lag med SV, vi ønsker forskjellige aktører og flere tilbydere velkommen - monopol har gjennom historien aldri vært en særlig god løsning. Så ja, det betyr noe hvem som styrer, ikke at det nødvendigvis kommer til å skje en helomvending om høyresiden får makta.

Vi blir stadig flere eldre med ulike behov og ønsker, da mener vi i Malvik Høyre at vi ikke skal tvinge samme løsning på alle, men tilby mangfold av tjenester tilpasset den enkelte fra private og ideelle aktører tillegg til kommunale løsninger. Denne valgfriheten for innbyggerne mener vi i Høyre er en selvfølge.

Jørgen Enoksen

2. kandidat og kommunestyrerepresentant for Malvik Høyre.