For meg er Skatval hjemme, og jeg kan ikke si annet; det er ingen annen plass jeg heller vil bo. Å kunne flytte hjem etter 13 år i Oslo, var en befrielse. Det var tydelig at bygda mi var tatt vare på!

Hva er viktig for oss som bor på Skatval?

Senterpartiet ønsker å videreutvikle bygda med både nye boliger og boligfelt slik at de som ønsker det skal ha muligheten til å bosette seg på Skatval. Sentrumsnære tilpassede boliger til eldre, slik at også de har mulighet til å bo hjemme lengst mulig. Det skal være godt og trygt å bo på Skatval og derfor er det også viktig at både legesenteret og bosenteret videreutvikles til å håndtere økt bosetting og mere aktivitet.

Senterpartiet vil også ha løpende opptak i barnehagene, dette gjør det mye enklere for de som ønsker å flytte til Skatval å få plass når de måtte ønske det. I tillegg skal vi ha en god barneskole som også må dekke det behovet vi har på Skatval.

Hva skulle vi gjort uten frivilligheten? I disse tider med økte utgifter på alt, så er det viktigere enn noen gang at vi alle stiller opp. På Skatval er folk engasjerte, og ønsker at det skal være en god plass å bo. Senterpartiet ønsker å bygge opp under denne innsatsen til bygdas befolkning slik at Framnes idrettspark, Klempen, løypekjøringa på vinteren og turstiene i bygda fortsatt skal holdes ved like og være et flott tilbud til hele kommunens innbyggere. Da er det også viktig at vi på disse stedene har gode nok sanitærforhold slik at muligheten til å være ved sjøen eller oppe på fjellet blir enklere for alle.

Vi har også mulighet og et ønske om at næringsutviklingen på Skatval skal utvikles, samtidig som vi skal ta vare på jordbruksområdene.

Senterpartiet ønsker også at det skal være enklere å ta seg til Stjørdal på sykkel, noe som er bra for miljøet og helsa. En god gang- og sykkelvei fra Skatvalskorsen og ned til Stjørdal er noe vi ønsker å få på plass.

Er du skatvaling, og enig i at det Senterpartiet ønsker for bygda vår, så stem Senterpartiet. Fire nye år med Eli som ordfører!

Velferd og vekst i heile Stjørdal’n – uten Eiendomsskatt!

Anne-Berit Hagen Auran

Listekandidat Stjørdal Senterparti