Fylkesdirektøren foreslår dramatiske kutt i kultur og yrkesfag ved de videregående skolene i Trøndelag.

Forslaget, som nylig ble sendt ut på høring, er å legge ned tre av fylkets fem musikklinjer – ved Heimdal, Namsos og Ole Vig her i Stjørdal. På kuttlisten står også linjene Dans samt Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign ved Ole Vig.

Forslaget er møtt med kraftige protester fra elever og lærere – og mange andre som er opptatt av kultur og utdanning. Det er med god grunn at mange protesterer. Forslaget vil bety en negativ ensretting av utdanningstilbudet i Stjørdal og Trøndelag. Stikk i strid med kampanjer for yrkesfag og fagutdanning.

SV vil sikre et bredt og likeverdig utdanningstilbud for alle elever. Vi trenger flere fagarbeidere i årene som kommer. Det er derfor viktig å motivere flere elever til å velge yrkesfag, og ikke minst gi elevene utdanningstilbud for yrkesfag, der de kan gjennomføre og komme seg ut i lære og arbeid.

Skolen skal være mangfoldig. Fordi samfunnet trenger mangfold i kompetanse og elevene er mangfoldige. Vi trenger både de som vil gå teoriretninger og de som ønsker en mer praktisk utdanning.

Forslaget fra fylkesdirektøren er det stikk motsatte. Det vil bety en tilnærmet rasering av musikklinjetilbudet. Lederne ved de høyere musikkutdanningene i Norge skriver i Adressa 19. september: «Musikk etablerer fellesskap. Det er vårt sosiale lim. (…) Musikklinjene er ikke bare en god forberedelse til høyere musikkutdanning. De er en god forberedelse til livet.» Det mener jeg er godt sagt. Musikk og kultur er viktig for samfunnet, og gjør livet mer interessant. Kuttforslaget vil innebære et fattigere kulturliv i Stjørdal og Trøndelag. Da blir også vi som samfunn fattigere.

I årene som kommer vil det bli mangel på faglært arbeidskraft. 1 av 5 voksne står utenfor arbeidslivet. Mange er unge som ikke har gjennomført videregående skole og ikke er i jobb. SV vil prioritere tiltak og prosjekter som vil føre til at flere fullfører og flere får fagbrev og jobb. Da er det viktig å beholde ulike linjer for yrkesfag. Målet må være at alle får en videregående opplæring.

Fylkeskommunen må se andre steder enn viktig skoletilbud når den skal spare penger. For eksempel synes det å være en del å hente i egen administrasjon. Trønder-Avisa omtalte nylig at Trøndelag fylkeskommune har 336 direktører med en snittlønn på 938 000 kroner. Oppgavene til fylkeskommunen er begrenset til noen samfunnsområder, så et direktørkorps på 336 virker jo ganske overdimensjonert.

Samtidig som det nå er viktig å arbeide for å opprettholde linjene musikk, dans og Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign ved Ole Vig, er det også verdt å merke seg at det foreslås styrking av helse- og oppvekstfag ved Ole Vig, med flere egne grupper for voksne. Ole Vig er tiltenkt et særlig opplæringsansvar for regionen i helsearbeiderfag.

Dette vil være viktig kompetanse.

Fylkesdirektørens forslag har høringsfrist 20. oktober. SV mener Stjørdal kommune må sende en uttalelse som begrunner og gir klar beskjed om at de truede linjene på Ole Vig skal leve videre.

Morten Harper

Kommunestyrerepresentant Stjørdal SV