To hundre tusen husstander i Norge opplever matfattigdom, eller sult som det egentlig heter. Prisveksten gjør at helt vanlige arbeidsfolk sliter med å betale regningene sine. Renta har blitt fordoblet i løpet av det siste halvåret, og vi har fått økte priser på matvarer, husleie og strøm.

Samtidig som vanlig folk sliter, har Norge fått 37 nye milliardærer det siste året.

Forskjellene øker drastisk, og velferdsstaten må stille opp når vi trenger den.

Og dette skjer på vakta til en rød-grønn regjering! Dette handler om politisk vilje, og vi må ta tilbake kontrollen. Vi må kreve at regjeringa gjør mer for å hjelpe folk som sliter økonomisk.

Ifølge Store Norske leksikon står det: «I 1917 deltok over tre hundre tusen mennesker i demonstrasjoner landet over pga. økte priser. Arbeiderpartiet og LO sendte ut et felles dyrtidsprogram med krav om omfattende prisregulering og store offentlige prissubsidier. Til slutt vedtok stortinget en ny lov om prisregulering, og bevilget 84 millioner til dyrtidstiltak».

Det viser at det nytter å si fra!

Det kreves strakstiltak, og regjeringen må ta krisa på alvor. Så langt har tiltakene vært for lite målrettet, og treffer ikke utfordringene folk har nå.

Løsningene ligger i arbeiderpartiets egen historie.

Rødt vil at det innføres en makspris på strøm til 35 øre per kWt for basisforbruk hos privatkunder og bedrifter. I tillegg vil vi kjempe for et sterkere sikkerhetsnett for alle, med høyere minstesatser på sosiale ytelser som minstepensjon, uføretrygd og sosialhjelp.

LO i Trondheim og omegn arrangerer en protest mot markedsstyring av strømpriser, torsdag den 16. mars kl. 18.00-19.00 på torvet i Trondheim.

Rødt Malvik