Stjørdal Kommune er en kommune midt i Norges land, det kan ikke bli mer sentralt enn akkurat der vi bor. Vi har sjøveien, vi har en av Norges største og travleste lufthavner, kort vei over til nabolandet, vi har togforbindelse, E6 og E14 som knytter Norge sammen.

Samtidig har vi en av Norges fineste grønt og friluftsområder i vårt nærmiljø.

Hvis vi tar utgangspunkt i vår storstue Kimen, har vi et sammenhengende område fra Kimenparken og videre nordover mot Fosslia fjellhall, Monsberga, (krigshistoreie), Sandskogan med verneverdig furuskog, Øverlands-Minde som er vertskap for friidretts- NM, Frisbeeanlegg, turstier, faktisk små bekker som er lagt til rette for yngling av ørret i området.

Når man ser Kimenparken og den gleden og aktiviteten den gir ikke minst den yngste generasjonen så gir det inspirasjon.

Kommunen planlegger et sammenhengende grøntområde fylt med aktiviteter fra Kimenparken og til Fosslia fjellhall. Foto: Bjørn Fuldseth

Tenk så bra det blir med Halsen aktivitetspark. I tilknytning til skateparken og skoleområdet skal den bli et samlingspunkt med tilgang på flere og bredere aktiviteter. Parkstrøket fra Kimen parken gjennom skoleområdet og Sandskogan til Fosslia er et viktig område og vil bli bedre når nye Halsen barneskole står ferdig. Grønne lunger som Husbyveien park må ferdigstilles.

Vi skal støtte opp under et næringsliv som gir tilgang på variert aktivitet.  At vi kan være med å legge til rette for at næringslivet lykkes er avgjørende for byen Stjørdal.

Det er også avgjørende for hele Stjørdal! Vi har et rikt og viktig næringsliv i matproduksjon og i skogbruket. Å ta vare på våre grunngitte forutsetninger her vil bety mye for vår verdiskaping og vår beredskap. Vi er opptatt av rekruttering til næringa og vil ha nær kontakt med unge bønder og følge dem opp med fagsamlinger og lignende.

Likedan må vi støtte opp under frivilligheten som gjør det mulig å tilby så mange gode fritidstilbud i hele kommunen vår. Samtidig som de er helt uunnværlige for å arrangere store arrangement og sammenkomster. Intet friidrett-NM uten frivillige – som forøvrig sto på venteliste til det arrangementet. Agrisjå, Blues in Hell, innendørs Landsskytterstevne, anleggsutbygging og drift – alt dette er det grunn til å takke frivillige for.

Godt Valg, Folkens! , uten Eiendomsskatt!

Ketil Einar Nilsen

Senterpartiet