Det er tøffe tider i økonomien. Både folk og bedrifter kjenner på økte renter, økte priser og økonomisk usikkerhet. Skatteøkninger er feil medisin i slike tider.

Når vi nå går inn i valgkampen er det lett å peke på gode formål vi kan bruke skattepenger på. Vi har et sterkt velferdssamfunn, og det skal vi fortsatt ha. I Norge skal vi ha et godt sikkerhetsnett som fanger opp de som trenger det. Men dette er ikke tiden for å være kreative med økte offentlige utgifter. Nå må vi vise måtehold.

Vi må bidra til at folk greier å håndtere privatøkonomien sin. Vi vil at du skal få beholde mer av egen inntekt, gjennom å holde avgiftene nede og med null eiendomsskatt.

Vi må også prioritere trygge arbeidsplasser og støtte opp om jobbskaperne. Vi må sikre norske arbeidsplasser og norsk konkurransekraft. Mange bedrifter i det lokale næringslivet kjenner for fullt på økte renter, økte råvarepriser, økte lønnskostnader, økte transportkostnader og utfordrende valutakurser.

Våre lokale bedrifter konkurrerer om norske kontrakter mot internasjonale konkurrenter. Konkurrentene er forskånet fra den særnorske eierbeskatningen. Våre egne bedrifter starter med andre ord på minus i konkurransen. Og med denne regjeringen har skattetrykket på norskeide arbeidsplasser økt betraktelig - økt formueskatt, økt utbytteskatt og økt arbeidsgiveravgift. Vi må motvirke denne ubalansen så godt vi kan lokalt.

I denne situasjonen kan vi i alle fall ikke innføre den usosiale og næringsfiendtlige eiendomsskatten.

Leser man partiprogrammene til de ulike partiene vil jeg tro de er fulle av tiltakslyst og gode formål. Det gjelder også Høyres program. Men vi lover å vise så mye måtehold som vi kan. Som velger bør du spørre de politiske partiene hvordan de har tenkt å finansiere valgløftene sine. Her er det ganske enkelt slik at virker det for godt til å være sant, så er det gjerne det. Partier med alt for mange dyre løfter har tre valg: Kutte i andre tjenester (da bør du spørre dem hvor de vil kutte), øke skattebelastningen (og lokalt vil det si innføre eiendomsskatt), eller å bryte valgløftene.

Er det nødvendigvis sammenheng mellom pengebruk og kvalitet? Vi er den eneste trønderske kommunen uten eiendomsskatt. Samtidig ble vi kåret til den aller beste kommunen i Trøndelag i fjor. Dette har vi oppnådd etter 24 sammenhengende år med borgerlig styre der Høyre har deltatt hele perioden.

Vi lover å vise måtehold. Vi lover å bidra til en håndterlig privatøkonomi for folk. Vi lover å verne om lokalt næringsliv og norsk konkurransekraft.

For fortsatt trygg styring, stem Høyre. Godt valg!