Milliardær Arthur Buchardt ønsker å vise seg fram i Stjørdal med et signalbygg på 15 etasjer på «Hotelltomta» som har sin beliggenhet like ved Kimen kulturhus. Utbygger syntes det er flott og spennende å være høyest i sentrum. Dette maktsymbolet har ikke sluppet taket og gjelder fortsatt også i dag.

Jeg er først og fremst imot høyhus fordi de er stygge, det mener i alle fall folk flest, og hva folk mener er faktisk meget viktig.

De bryter ofte med tradisjonell byggestil og er vanskelige og umulige å innpasse på en estetisk god måte. Det er forså vidt ingenting i veien med å være kreativ, men det betyr ikke at byggene trenger å være høyhus.

Høyhus er lite fleksible i byggets levetid, og de er vanskelige å bygge fleksible. De er ofte basert på en altfor helhetlig og endelig oppfatning av hvordan bygget skal brukes. Men bruk endrer seg ofte over tid. Bygningene i sentrum må kommunisere med stedet og med hverandre. Enhver bygning bør være en gave til byen, ikke kulisser uten kvaliteter og samspiller med byens kultur og historie.

Stjørdal er en småby med relativ lav bebyggelse. Et høyhus vil dermed være et kraftig inngrep i byen, og det vil endre byens karakter.

Står det først der så blir det stående i «hundre år». Det er blitt sagt for spøk at mens kirurgene kan begrave sine feilgrep, blir arkitektenes feilgrep stående godt synlig. Høyhus er i utgangspunktet en amerikansk greie som ikke føyer seg naturlig inn i norske måter å bygge byer på – heller ikke på Stjørdal.

Å tro at Stjørdal trenger «skyskrapere» for å skape stolthet vitner om et mindreverdighetskompleks. Høyhus i Stjørdal er unødvendig og misforstått byutvikling, og høyhus på enkelttomter er et eksempel på manglende helhetstenkning om byens utvikling.

Buchardts høybygg på 15 etasjer er cirka 50 meter høyt og vil vises meget godt både fra land og sjø, også forstyrre utsikten for folk som bor i byen også for tilreisende gjester, kanskje blir Stjørdal også oppfattet som «byen som er blitt karravolin».