Hva har skjedd med Senterpartiet i Stjørdal? Mange blir overrasket når vi ser at det var dette partiet som frontet redusering av driften av kjøkkenet i helgene og en hverdag i uken på Lånke omsorgssenter.

Vi har fått inntrykk av at Senterpartiet ville være en garantist for at bygdene våre skulle beskyttes? Dette gjelder tydeligvis ikke lenger!

Vi venter spent på hvilke omsorgssenter som skal bli rammet av sparekniven i neste omgang? Blir det Hegra? Skatval? Eller sentrum? Vi håper å få en forklaring på hvilke andre som kan få samme beskjed som Lånke bosenter fikk.

Er det dette som blir grunntonen i partienes valgprogrammer i det kommende kommunevalg?

Jeg håper inderlig at flere av dere som ønsker å ta gjenvalg i kommunestyret, tar en vurdering om hva som er rett og mest mulig menneskelig.

Tankegang: Prøv ikke med fagre løfter! Det betyr at det settes ekstra krav til oss velgere!

Valgprogrammene må studeres og de vi må stemmes deretter.