Forskjellene øker, og vi har samtidig en priskrise. Prisene har gått i taket på mat, strøm, husleie og dagligvarer, samtidig som renta har økt massivt. Nok en gang ser Norges bank seg nødt til å sette opp renta for oss alle. Bankene følger velvillig opp og skyver regninga over på «vanlige» folk. Økte kostnader rammer de som har minst aller mest, men også husholdninger med vanlige inntekter merker det godt. I fjor og i år så vokste matkøene i rekordfart og det kom akkurat en nyhet om stor økning i tvangssalg av boliger.

SV tar denne krisen på alvor. For å møte krisa må vi ha mer omfordeling, ikke mindre. I motsetning til Høyre som vil prioritere skattekutt til de som har mest, vil SV møte de økende prisene med mer rettferdig fordeling. Vanlige mennesker og folk med lite skal få mer å leve av, og alle skal sikres en god velferd.

Vi må jobbe med å løse ulikhetskrisa både nasjonalt og lokalt. SV forhandler om budsjett med regjeringen, og vi bruker den posisjonen til å kjempe gjennom viktige løft for vanlige folk og de som har minst. For eksempel har vi sørget for at det blir gratis halvdagsplass for 1. og 2. klassingene på SFO. Familier over hele landet sparer omtrent 20.000 kroner i året per barn - også her i Malvik kommune. Man skal ikke måtte velge vekk lek og inkludering for barna fordi pengene ikke strekker til. Målet er at SFO-tilbudet i sin helhet blir gratis.

SV har også presset regjeringen til en historisk økning av barnetrygden i flere omganger, 10 prosent økning av sosialhjelpssatsene, økning av minstepensjonen, billigere tannhelse for store grupper, og en stor økning i studiestøtta. Det gjør en forskjell. Og vi skal fortsette å kjempe.

Det spiller en rolle hvem som styrer landet, og det spiller en rolle hvem som styrer lokalsamfunnet. De stedene hvor SV har muligheten til å styre og påvirke prioriterer vi at folk skal komme seg igjennom krisa. Det finnes MANGE eksempler å velge mellom, men la oss ta noe fra nabokommunen vår, Trondheim.

I Trondheim har de hvert år siden 2019 økt satsene til sosialhjelp. Dette er et konkret tiltak mot fattigdom og utenforskap. Dette må vi også gjøre i Malvik! Vi skal ta kampen mot forskjeller og fattigdom også her i Malvik.

En stemme på Malvik SV er en stemme for mer rettferdig fordeling. Valget har begynt, og du kan stemme SV fram til 11. september. Stem for et mer rettferdig samfunn!

Thomas Ulstad

Ordførerkandidat, Malvik SV