«Bru og vei fører til at støy og støv vil ramme store deler av lokalsamfunnet»

foto