Det har vært en del diskusjon både på Facebook og i skriftlige innlegg i Bladet den siste tiden angående framtidig boligbygging i Solbakken. Jeg ønsker å støtte dagens eiere av Sveian gård i denne saken.

Jeg husker godt da det ble besluttet å stenge avkjørselen til gamle E6 fra øvre og nedre Solbakken, noe som jeg tror skjedde på slutten av 1980-tallet. Først ble det skissert en løsning for bedre tilgang til gamle E6, men dette ble avvist av trafikksikkerhetsutvalget.

Etter en felles innsats fra Malvik kommune og Statens vegvesen, ble det bestemt å bygge en ny vei fra Havnevegen, med bru over jernbanen ved Nygården. Holmenkollvegen og Nygårdsvegen ble planlagt over dyrkajorda på Sveian.

Øst for Holmenkollvegen ble det planlagt fotball- og lekeplass. Dette utgjorde en betydelig inngripen på det lille gårdsbruket. Den tidligere eieren av Sveian mente at gårdsdriften ble ødelagt som følge av dette.

Det var i denne sammenhengen at Malvik kommune omregulerte området til fremtidig boligbygging hvor dagens eiere nå ønsker å realisere denne utbyggingen. Takket være Sveians velvilje til å gi fra seg jorda, fikk alle innbyggere i Solbakken en langt tryggere vei, noe som har gagnet alle små og store trafikanter i Solbakken.

Jeg håper dagens eiere nå kan realisere utbyggingen på det omregulerte område.

Nabo til Sveian,

Helge Hoven