«Hvis Agdestein har deltatt aktivt i disse samtalene og påberoper seg delaktighet i NTP’s positive effekter - da har hun vel også visst om og vært deltagende i fjerningen av E14?»

foto