Forslaget ble sendt tilbake fra Aresam til utbygger i oktober i 2021, med krav om flere endringer konsekvensutredning. Dette ville bli for dyrt for utbygger, (sa Rygg) og dermed måtte de slippe det, ( sa Ap).

Nå har de kommet trekkende med et nytt forslag, der så og si den eneste endringen er at det blir ikke 6, men 8 etasjer på det høyeste, for å få den berømte «dalformen».

Altså til det verre, men denne gangen passerer det i Aresam!

På torsdag var det igjen to innlegg i ordet fritt i Bladet. Et hvor Ap - igjen-ser seg nødt til å fortelle hvor grundig saken er behandlet. Ja, for det har vi jo ikke hørt til det kjedsommelige. Samtidig får vi igjen en belæring i de gode demokratiske prosessene, for det skjønner vi jo så klart ikke noe av.

Arbeiderpartiet gjentar også at det skal ikke bygges i fjæra. Nei vel, det har vi også hørt til det kjedsommelige, men kan vi være enig om at den skal nedbygges?

I torsdagens innlegg, hevdes det at Ap leverte mange krav til utbygger i forbindelse med forrige Aresam-møte. Men det nevnes ikke med et ord, at de trakk dem tilbake like fort, da utbygger gikk ut med at de i så fall måtte revurdere hele planen.

Anbefaler Ap å ta seg en tur med målebåndet sitt, for å måle opp de « rikelige med friområder» og samtidig ha 8 etasjer i bakhodet. For så vidt kan jo alle og enhver som tror at det blir plass til rikelig med friområder, gjøre det samme. Anbefaler dem også å lese innlegget til John Tomas Renå torsdag 16. juni, både 2 og 10 ganger. Han tar opp et viktig tema som er lite belyst.

At det tenkes bygd i strandsonen i storskalaproduksjon -UTEN- konsekvensutredning, kan bare skyldes én ting: Det hadde mest sannsynlig ikke blitt noe bygging. At de tør!