Debatt

«For dem som ble direkte berørt, overlevende og pårørende, er opplevelsene fortsatt sterke»