Jeg må si jeg holdt på å sette frokosten i vrangstrupen da jeg på lørdag leste at Geir Ulseth mente at kommunen i stedet for å kutte i kulturskolen kunne kutte i gatelys og asfalt i Stjørdal kommune.

Da jeg har en jobb som foregår på nattestid, samt med bilen som arbeidsverktøy, må jeg si at jeg er sterkt i mot at kommunen skal spare penger på å gjøre det mer utrygt for de av oss som må jobbe i nattens mulm og mørke, i all slags vær og føre.

Jeg lurer på om hr Ulseth er klar over hvor mange forskjellige arbeidsgrupper som har sin arbeidstid om natten, og som vil bli påvirket av dette forslaget? Som bud på natt ser jeg ofte politi, vektere og hjemmesykepleien.

Nå skal ikke jeg legge meg borti hvordan politikerne prioriterer bruken av våre skattepenger, men vi trenger vel ikke å komme med dårlige forslag for å sikre at vårt hjertebarn blir spart.

Tor Inge Pedersen

Polaris Distribusjon / Helt Hjem