«Over 30.000 har kommet til Norge - tenk om alle hadde blitt tatt imot på denne måten»