«Det er risikabelt å forme redningsarbeidet på idealisme»