Jeg ønsker meg et samfunn med plass til alle. Et samfunn der de som trenger et mest, og alle andre, får den hjelpa de trenger og fortjener. Et samfunn der de som faller ned blir møtt med ei hjelpende hånd til å komme seg opp igjen. Et samfunn der alle får rask, målrettet og tilrettelagt hjelp.

Jeg ønsker meg et samfunn med plass til alle, og et slikt samfunn bør legge til rette for at flest mulig kan klare seg best mulig selv.

Det er i dag altfor lange køer hos offentlige psykologer i Norge, og særlig er dette et problem i Midt-Norge. Ikke bare er det lang ventetid, men for å i det heletatt komme seg inn døra trenger man en henvisning fra legen og å få vurdert en sterk nok psykisk plage. Fordi mildere former for depresjon for eksempel gir ikke rett til behandling. Det gir ikke rett til behandling! Vi sier altså til dem som står med en fot i mørket, at «vi kan ikke hjelpe dere før dere er litt nærmere bunnen». Dette er uakseptabelt i et av verdens rikeste land.

Vi må tilgjengeliggjøre det psykiske helsevesenet, slik at unge mennesker på vei ut i verden og inn i voksenlivet er godt nok rusta til å ta det som kommer. Men også slik at godt voksne mennesker etablert i arbeidslivet kan få den hjelpa de trenger til å gjøre arbeidsoppgavene sine og unngå å møte veggen. Folk bør få den hjelpa de trenger, og heller få den før det har blitt mer alvorlig, enn etter. Og kanskje er det ikke en psykolog de trenger likevel, men da bør vi i alle fall stå klar med en helsesykepleier!

Eksempelvis er helsestasjon for ungdom i Stjørdal åpen for alle mellom 13 og 25 år totalt fire timer i uka fordelt på to dager. Stjørdal kommune har ifølge SSB over 3100 innbyggere i samme aldersgruppe. Det er veldig mange mennesker fordelt på veldig kort og begrenset tid. Dette sier noe om hvor tilgjengelig et slik lavterskeltilbud egentlig er. For å bedre den både psykiske, fysiske og seksuelle helsen til unge mennesker i kommunen mener jeg at en utvidelse av dette tilbudet er på sin plass. Vi må møte innbyggerne i kommunen med gode tilbud og gjøre Stjørdal til en attraktiv plass å bo for unge, så vel som gamle.