Debatt

«Mobile binneområder resulterer i at nye områder får oppleve større tap av beiedyr»

Leder i Rovviltutvalget i Nord-Trøndelag sau og geit, Tone Våg Foto: Privat