Landets største privateide landeiendom er til salgs. Det er en eiendom av stor allmenn interesse, der største delen er fjellområder, som opprinnelig var kongeallmenning, der det fortsatt er knyttet allmenningsrettigheter for innbyggerne i Meråker. Eiendommen utgjør over 90 prosent av arealet i Meråker kommune og er i tillegg den største privateide eiendom både i Stjørdal og Malvik kommuner. Over en tredel av arealene har natur og vegetasjon som gjør at de er omfattet av ulike vernebestemmelser.

Når en slik eiendom kommer til salgs, blir vi pinlig minnet om at vi mangler en lovgivning som kan stille krav til et eierskap, når eiendommen er organisert som et aksjeselskap.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har i sin regjeringserklæring, en målsetting om å etablere en lovgivning som skal sikre et bedre vern om allmenne interesser og samfunnsinteresser i slike tilfeller. På grunn av tidsaspektet, vil et lovmessig vern av allmenne interesser ved denne eiendomsoverdragelser i form av oppkjøp av alle - eller aksjemajoriteten i AS Meraker Brug være fraværende.

Arbeiderpartiene i Stjørdal og Meråker ser at den ene måten å sikre intensjon i regjeringserklæringen mot utenlandsk oppkjøp, er at staten kjøper AS Meraker Brug og omdanner dette til en statsallmenning.