En eller annen gang vil de fleste av oss bli rammet av demens. Enten det er en selv som blir rammet, eller en forelder, en besteforelder, en venn, en nabo eller en bekjent. Kanskje kjenner du allerede noen som har fått en demensdiagnose. Uansett er det et økende antall mennesker som har en eller annen form for demens. Med det økende antallet mennesker som får demens i løpet av livet, er det på høy tid at vi som samfunn tar ansvar og står sammen for å møte de utfordringer som følger med. Det er viktig at samfunnet har kunnskap om hvordan vi skal møte dette.

Demens er en fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som fortrinnsvis opptrer i høy alder som medfører symptomer på hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon, personlighetsendringer og endring av atferd. Tilstanden fører til redusert evne til å ta vare på seg selv (Helsedirektoratet, 2017).

Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeider aktivt for å spre informasjon om demens. Vårt mål er først og fremst at de som får sykdommen og deres pårørende skal få gode kunnskaper om sykdommen.

Vi i Stjørdal demensforening ønsker å bidra med å spre kunnskap om hvordan sykdommen kan utvikle seg og hvordan vi som samfunn best kan takle de vanskelige situasjonene som kommer. Vi ønsker ikke minst at alle skal få hjelp når sykdommen rammer.

Som samfunn er vi nødt til å stå sammen og forstå at det ikke bare er eldre folk som rammes. Det er en sykdom som kan ramme hvem som helst, også mennesker i relativt ung alder. Om man ikke selv rammes av sykdommen direkte, kan man nesten påstå at man på en eller annen måte vil rammes med å være en pårørende, en nabo eller en kamerat en eller annen gang i løpet av livet. Det er viktigere enn noensinne at vi står sammen som samfunn, slik at vi legger til rette for mindre skam rundt det å ha en slik diagnose. Vi ønsker å skape mer åpenhet, slik at ingen trenger å stå alene.

Det er kanskje ikke så mange som tenker på det, men små grep som å markere utgangsdøren på offentlige toalett er med på å gjøre samfunnet mer demensvennlig. Med 5-6 dører inne på et rom, er det ikke enkelt for den kognitivt friske en gang å forstå hvor man skal komme seg ut. Enkle grep vi som samfunn kan gjøre er å øke kunnskapen om demens blant folk flest.

Vi kunne unngått mange misforståelser om alt butikkpersonell vet hvordan man skal håndtere uheldige situasjoner i butikken, eller at drosjesjåføren forstår konsekvensen av å sette fra seg en demenssyk person på en gitt adresse. Små ting kan endres på, og enkelt av deg og meg kun med engasjement.

Hvorfor skal vi engasjere oss, tenker du kanskje? Fordi plutselig står du midt oppe i det. Vær beredt, spør, undre og bry deg! Vi vet heldigvis ikke hva som skjer i morgen, eller neste år.

Men vi i Stjørdal demensforening vet hvorfor vi holder på med det vi gjør. Vi gjør det fordi vi bryr oss, og fordi vi vet hvor viktig det er å engasjere seg slik at vi kan møte fremtidens utfordringer.

Derfor inviterer vi Stjørdals befolkning til temakveld 26 oktober klokken 18 på Kimen kulturhus. Arrangementet er gratis. Det handler om demens. Kommer du?