Styret i Stjørdals-Blink håndball blir litt forundret over retorikken som benyttes i forbindelse med sak som skal behandles på ekstraordinært årsmøte i idrettslaget Stjørdals-Blink 7. mars 2022. Både hovedstyret i idrettslaget og styret i håndballgruppa ser behovet for at vi må samle håndballaktiviteten i én klubb skal vi klare å styrke tilbudet til barn og unge, samt klare å løfte oss opp i divisjoner. Det er flere gode eksempler på at dette har lyktes andre steder i landet, for eksempel slo Kristiansund sammen 5 klubber og har nå lag fra mini tom senior, 2 heltidstrenere for dame/Herre/U20, og som også assisterer aldersbestemt.

Det argumenteres med at det er enklere å drive med flere idretter i et fleridrettslag, både ut fra økonomi og tilpasninger av treningstider – dette forstår vi ikke. Fokus på allsidighet er noe alle klubber har, dette er ikke spesielt for fleridrettslag. Når det gjelder økonomi er det slik at enkeltmedlemskap i henholdsvis IL Stjørdals Blink og SHK er kr 150 og kr 50. En slik kostnad bør ikke være til hinder for at barn og unge driver med ulike idretter. Treningsavgift må uansett betales for hver enkelt idrett. Hvis økonomi er et hinder er det støtteordninger i kommunen for å sikre at alle har mulighet til å drive idrett.

En ren håndballklubb har fokus på kun én ting: håndball. Med tanke på fordelene som trekkes frem ift bistand og økonomikontroll fra et hovedlag/idrettslag, er det slik at også håndballregionen og idrettskretsen har ekspertise på utfordrende spørsmål og kan bistå ved behov. Og ja, revisor ser også en håndballklubb i kortene og regnskap legges frem slik at økonomien er transparent.

Det har vært kritisert at prosessen ikke er demokratisk og at medlemmene ikke har vært involvert. Det er medlemmene som skal stemme over forslaget, dette er vel i aller høyeste grad demokrati! Første gang det ble informert om planer for sammenslåing i en ny håndballklubb var 16. juni 2021. Det har senere vært avholdt informasjonsmøte for alle interesserte, to trener- og lagledermøter i tillegg til skriftlig informasjon både på medlemssider og til trenere og lagledere. Håndballgruppa har også holdt styret i hovedlaget orientert. Vi kunne selvsagt gjort ting bedre. Det er ingen som har vært ukjent med planleggingen og hvilke muligheter man jobbet med. Alle var dessuten oppfordret til å kontakte medlemmer enten i sportslig utvalg eller styret hvis de hadde spørsmål eller kommentarer.

Det har også vært stilt spørsmål om trenerkabal og om for eksempel Stjørdals-Blinks J18 vil forsvinne opp i damelaget til SHK. Her har trenerne for Stjørdal Håndballklubb 3 divisjon bekreftet skriftlig overfor ditto trenere for J18 i Stjørdals-Blink at de har full disposisjonsrett over sitt lag – akkurat som de har i dag. Filosofien til trenerne i Stjørdal Håndballklubb er den samme som er i Stjørdals-Blink. Lagene skal spille og følge årgangen sin. Når det gjelder trenere så er det svært ønskelig at alle blir med, og bygger en ny klubb. Stjørdals-Blink har mye å bidra med i så måte. Planen er å ta det beste fra begge klubber og sammen gi et større og bedre håndballtilbud.

Det som gjenstår, ser ut til å være uenighet (igjen) om under hvilken paraply håndballspillere skal samles, skal det beste for unger og ungdommer som driver med håndball i byen vår nok en gang stoppe opp på grunn av klubbvalg? Styret i håndballgruppa mener det er på tide å legge gamle konflikter bak oss, vi må se fremover og sammen utvikle håndballen videre. Med dagens utvikling i synkende antall spillere, synkende engasjement fra foreldre, samt utfordrende økonomi er det nå på tide at kreftene forenes.

Håndballen i Stjørdal sentrum går etter styrets mening ikke videre om man ikke er villig til å re-starte utfordringer. Alle som i dag er engasjert i håndballgruppa i Stjørdals-Blink er flinke og har masse erfaring både med håndball og gjennomføring av prosesser. Bli med på denne prosessen, bli med i arbeidsgrupper, og sørg for at vi sammen etablerer en håndballklubb, en organisasjon og styringssystemer som sørger for at barn, ungdom og senior ønsker å spille håndball og utvikle seg – fra mini til senior. Vil dere sikre fortsettelsen, ta på dere verv, så starter vi på ny frisk i ny klubb!

Dette er det medlemmene som skal avgjøre, stem med hjertet for barn, unge og seniorer sin utvikling i en helthetlig klubb med kun ett fokus: Håndball.

Vennlig hilsen styret i Stjørdals-Blink håndball