Uttalelse fra Hommelvik arbeiderlag har i sitt årsmøte.

Alt skulle på en effektiv og nytenkende måte gi oss en glitrende ny hovedfartsåre gjennom kommunen, med lovnader om hvor mye billigere det skulle bli. Dessverre har vi fått et stort anleggsområde som på alle måter er ødeleggende for hele kommunen, hvor også enkeltmennesker er blitt offer i prosessen.

Det skulle bli mye bedre med en ny og effektiv organisasjon, nemlig Nye Veier, som dessverre kjørte sitt eget løp i Malvik, og som er lite mottakelig for lokale innspill.

Innspill om en fartsgrense på 90 km/t og tunnelinnslag i Svartløftberga for å redusere inngrepene, fikk klar tilbakemelding om at fartsgrensen skulle være 110 km/t uten unntak. Både Nye Veier og øverste politiske nivå ga denne klare beskjeden.

Nå, noen få år senere, snakker Nye Veier om at det kanskje kan være fornuftig å sette en fartsgrense på 90 km/t. Dette skjer bl.a. på Hovin og i nordre del av Trøndelag.

Det hele toppet seg med raset ved Stavsjøfjelltunellen. Siden da har det vært full stopp. Så skifter Nye Veier ledelse slik at de nye lederne skal slippe å ta ansvar for det som har skjedd. Denne prosessen og organiseringen svekker framdriften og lokalbefolkningens tillit til Nye Veier.

I denne saken kan det virke som bedriftsøkonomiske hensyn overstyrer demokratiske prosesser.

Opphør av kontrakten på totalentreprisen går for tregt og er ikke prioritert høyt nok.

I mellomtiden vil Hommelvik være et anleggsområde.

Årsmøtet i Hommelvik Arbeiderlag krever følgende:

  • å få framlagt en framdriftsplan, og en dato for ferdigstillelse av prosjektet

  • at saken skal granskes

  • at det settes en stopper for bompengeinnkreving på strekningen Ranheim – Værnes

  • at Nye Veier snarest innlemmes som en del av Statens Vegvesen

Hommelvik arbeiderlag