Debatt

«Hommelvik Stasjonsby vil bidra til fornying og utvikling»

I tillegg til å gjøre det mulig for Hommelvik å bli et trafikknutepunkt, vil ny bru gjøre strand- og friluftsområdet lett tilgjengelig for hommelvikingene, mener Bane NOR Eiendom. Foto: Privat