Situasjonen på Gaza i Palestina er for tiden forferdelig. Etter et terrorangrep i Israel 7. oktober hvor Hamas drepte 1.200 mennesker og tok 250 gisler, gikk den israelske hæren til angrep for å utrydde Hamas. Israels brutale krigføring i Gaza har en høy pris. Så langt er 14000 mennesker drept, av disse er over 70 prosent kvinner og barn. De menneskelige lidelsene er enorme. Boliger, skoler og sykehus er ødelagt og sivilbefolkningen mangler medisiner, vann, mat og strøm.  Grensene er stengt og det fins ikke trygge steder å flykte til. I følge Unicef er Gaza nå verdens farligste sted for barn.

FNs generalsekretær Antonio Guterres har i menneskehetens navn bedt om umiddelbar våpenhvile, og om at gislene må løslates. Nå er det håp om fire dagers pause i kamphandlingene. Det vil hjelpe litt, men er langt fra nok.

13. november trosset mange på Stjørdal kulda og gikk i fakkeltog fra torget til rådhuset for å vise støtte til sivilbefolkningen i Gaza. Budskapet var at nå må verdenssamfunnet våkne og gripe inn for å redde liv og hindre en humanitær katastrofe. Deltagelsen fra partier, organisasjoner og enkeltpersoner viste stort lokalt engasjement. «La barna leve» kunne høres over store deler av sentrum den kvelden. Rødt og SV vil følge opp dette i kommunestyret. 30.november, en dag etter FNs internasjonale dag for solidaritet med Palestina vil vi foreslå at kommunestyret gir en samlet uttalelse hvor Stjørdal kommune:

  • Fordømmer Hamas sitt grusomme terrorangrep på sivile israelere 7. oktober og krever øyeblikkelig frigivelse av alle gisler.

  • Fordømmer Israels brutale angrep på sivile på Gaza, og krever umiddelbar stans i kamphandlingene for å forhindre en humanitær katastrofe og ytterligere tap av uskyldige menneskeliv.

  • Uttrykker vår dype medfølelse med innbyggere i kommunen som har familie og venner på Gaza eller i Israel og nå opplever frykt, tap og sorg på grunn av krigshandlingene i dette området.

Krigen mellom Israel og Hamas er ikke bare noe som skjer i et land langt borte fra oss. Stjørdal har innbyggere med tilknytning til både Israel og Palestina. Vi har palestinske flyktninger som bor her, inkludert familier fra Gaza. Mange stjørdalinger har vært i FN-tjeneste i Israel - Palestina og har venner og kjente på de stedene hvor krigen nå raser som verst.

I en akutt krise kan det bety noe å oppleve støtte fra kommune og medmennesker. Som enkeltpersoner kan vi alle bidra ved å vise omsorg og medfølelse til de rundt oss som nå har det tungt. Kommunen og folkevalgte kan bidra ved å stå opp som en stemme for fred, solidaritet og menneskerettigheter. Vi håper alle representanter i kommunestyret vil bli med på å bruke den muligheten, barn og voksne i Gaza trenger oss nå.

Marit Vikan Sævareid

Rødt Stjørdal

Svein Johansen

SV Stjørdal