«Reisehungrige trøndere vil raskt merke at cerveza’en koster mer»