I 2023 vedtok kommunestyret en styrking av virksomheten i Stjørdal med nye 30 årsverk. På slutten av året viser det seg at lønnskostnadene er økt med 100 årsverk. Det er en budsjettsprekk som må få konsekvenser og dette er bakteppet for innsparingene i budsjettet for 2024.

Stjørdal kommune har et samlet budsjett på 2,7 milliarder, det er et større budsjett enn noen gang tidligere. De pengene skal vi bruke på en best mulig måte for å løse de oppgavene vi er satt til å gjøre. Samtidig må vi spare inn noe nå. Vi kan ikke bruke mere penger enn vi har. Gjør vi det, kan det virke lettere i dag, men det blir mye vanskeligere i morgen.

Det er mye oppmerksomhet om skole og det er lett å forstå. Våre barn skal ha gode skoletilbud og kjenne at de bygger kunnskap, opplever mestring og har et godt fellesskap i stjørdalsskolen.

Utdanningsdirektoratets tall for lærertetthet viser at Stjørdal er veldig godt plassert sammenlignet med andre kommuner. Det er 10,4 elever pr. lærer i stjørdalsskolen. Gjennomsnitt for Trøndelag er 12,5, det samme som landet ellers.

Når det gjelder lærertetthet i det som kalles ordinær undervisning er Stjørdal på 16,1 elev pr. lærer, og ligger bedre an enn sammenlignbare kommuner som Trondheim, Verdal, Levanger, Malvik og Melhus. Når vi ligger bedre an enn gjennomsnittet og på høyde med andre kommuner i Trøndelag blir det feil å bruke ordet krise.

En av de tingene vi må se på er at vi har en større andel spesialundervisning enn andre kommuner. 41 prosent av lærertimene i Stjørdal går til spesialundervisning. Det er vanskelig å forstå hvorfor det skal være så stor forskjell på Stjørdal og andre kommuner.

Hele kommunesektoren blir satt i den situasjonen at vi med flere eldre og færre barn og unge vil bli utfordret på sterkere prioriteringer. Det er en utfordring vi må klare.

Vi må sette ting inn i en sammenheng. Det er ikke krise i skolen i Stjørdal når vi har satt inn over 60 nye årsverk de siste årene uten at elevtallet har økt. Utfordringen ligger i om vi har brukt pengene på riktig måte.

Eli Arnstad

Ordfører