2024 startet dystert, med alt for mange forferdelige saker der kvinner ble drept av noen de hadde nære relasjoner til. I flere av disse tilfellene hadde drapsmennene besøksforbud mot kvinnene fordi de tidligere hadde vært voldelige mot dem, og flere av kvinnene hadde også voldsalarmer.

Ett av fire drap i Norge er partnerdrap, og i nesten alle tilfellene har de utsatte varslet om voldelig partner tidligere. De fleste sakene er altså kjent for politiet, men likevel ender det med at kvinnene må bøte med livet. Kvinner som også ofte blir mistrodd når de forsøker å si ifra..

Hvor mange brudd på besøksforbud må til før det får konsekvenser? Hvor mange kvinner skal leve i frykt?

Vi krever at kvinner som rapporterer om vold blir tatt på alvor. Derfor må vi øke bruken av omvendt voldsalarm og sørge for at rettsstaten ikke lukker øynene når besøksforbud brytes. Det er nok nå. Ett partnerdrap vil alltid være ett for mye. Det er på tide med handling!

Selvbestemt abort har vært en av kvinnebevegelsens viktigste seire. Det ga kvinner mulighet til å bestemme over egen kropp og ta beslutninger som angår henne fram til uke 12. Men lovgivningen har stått stille i nærmere 50 år. Nå er det på tide med en oppdatert lov, som sikrer full selvbestemmelse og fjerner overformynderi.

Verdens Helseorganisasjon lanserte i 2022 nye retningslinjer for helsehjelp til kvinner som tar abort. Der beskrev de at den tryggeste måten å sikre god abortomsorg på, er å ikke begrense når i svangerskapet en abort kan utføres. Abortutvalget har lagt fram et forslag til en oppdatert og ny abortlov. Vi vil jobbe for at det blir vedtatt en ny og bedre lov, som sikrer mer selvbestemmelse og rettighetsfestet oppfølging for dem som ønsker det, enten de ender opp med å ta abort eller ikke. Det er på tide med en ny og moderne lov der kvinner ikke må rettferdiggjøre sitt valg foran en nemnd. Det er på tide med handling!

Dagen i dag er også en viktig dag for å vende blikket utover våre egne landegrenser. Etter to år med krig, fortsetter situasjonen for kvinner og jenter i Ukraina å forverre seg. Kjønnsbasert vold, seksuell utnyttelse og overgrep, samt økende fattigdom gjør krigen til et helvete for kvinner.

Vi står fortsatt sammen med kvinnene i Ukraina og i alle andre krigsherjede områder. Dere er ikke glemt, selv om det akkurat nå er annen krig som i større grad preger nyhetsbildet. Siden oktober har vi vært vitner til en helt forferdelig krigføring på Gaza.

FN anslår at to mødre blir drept hver time. Blant de to millioner menneskene som har blitt drevet bort fra sine hjem, er halvparten av dem er jenter eller kvinner. For jenter og kvinner er boforholdene i seg selv direkte farlige. Mangel på tilgang til bind, tamponger, rent vann og toalettpapir er en presserende bekymring for kvinner. Kvinner og jenter blir spesielt utsatt og sårbare når de ikke har tilgang til trygge og private toaletter og sanitærprodukter.

På Gaza er omtrent 50.000 kvinner gravide, og hver dag fødes omtrent 180 barn. Dessverre får ikke kvinnene og barna tilstrekkelig helsehjelp før, under og etter fødselen. Krigen gir økt risiko for spontanaborter, dødfødsler, for tidlige fødsler, emosjonelle traumer og dødsfall. Det jeg har nevnt nå er bare noen av de særlige konsekvensene de israelske angrepene har for kvinner og jenter på Gaza.

Det er lett å føle på maktesløshet når vi ser bildene og leser om skjebnene. Men vi skal ikke la handlingslammelse ta overhånd. De palestinske kvinnene trenger at vi som nasjon bruker de mulighetene vi har for å få slutt på krigen. Det er på tide med handling!

Kjære søstre. La dagen i dag være en dag for fest. For alt vi har fått til. For alle som har gått foran.

Men aller mest skal dagen i dag være en dag for kamp. For muligheten til å leve et liv fritt for frykt. For selvbestemmelse. For fred. For handling.

Med kampklar hilsen

Stjørdal SV

Malvik SV