Nå er det snart fire måneder til valgdagen 11. september, og folk i Stjørdal skal velge hvem som skal styre lokalsamfunnet vårt de neste fire årene. Er det noe det siste året har vist oss, er det at kampen mot ulikhet blir ekstremt viktig i høstens lokalvalg.

Vi synes det har vært gitt altfor mye oppmerksomhet til næringslivslederes skatteklaging, når realiteten er at stadig flere familier må velge mellom å betale strømregningene eller å stramme ytterligere inn på matbudsjettene.

Det startet med rådyr strøm, og deretter fulgte økende priser på drivstoff og mat. I tillegg får folk stadig varsler om at banken skrur opp boliglånsrenta enda et hakk. Priskrisen har vist at samfunnet vårt er sårbart, og at forskjellene i samfunnet fort kan forsterkes. Derfor trenger vi gode velferdstjenester som hjelper oss når helsa svikter eller jobben ryker.

Vi har mange fantastiske organisasjoner i kommunen, som lager aktivitet for barn og unge og som gjør at kommunen er et godt sted å vokse opp. Organisasjonene må få bedre rammevilkår. Det å investere i frivillighet, er noe av det mest lønnsomme vi kan gjøre. Kanskje ikke i kroner og øre, men i meningsfull fritid, i barndom og i gode lokalsamfunn.

På landsbasis har SV kjempet gjennom gratis halvdagsplass for første- og andreklassinger i SFO, gjennom budsjettforhandlinger med regjeringspartiene. Vi vil at alle barn skal få være med på leken, det skal ikke komme an på om foreldrene har råd til å betale for SFO. Så vi er ikke ferdige ennå. Vi skal kjempe for at dette også skal gjelde barn i tredje og fjerde klasse.

Skolen bør være den fremste arenaen for å utjevne sosiale forskjeller og for å gi barna våre like muligheter for framtida. SV vil jobbe for en inkluderende skole som ser alle barn sine behov. Da må vi sørge for å ha nok lærere med tid til å se hver enkelt.

Vi vet at det kommer til å være mange også i Stjørdal som må velge mellom å betale strømregninga eller å stramme ytterligere inn på matbudsjettene framover. Derfor må vi, i fellesskap, fortsette å stille opp for de som rammes ekstra hardt i dyrtida.

Forskjellene skal ned. Hensynet til mennesker og miljø må settes over hensynet til markedet. Mer rettferdighet er ikke bare mulig, det er helt nødvendig etter år med økende forskjeller.

Mens noen sliter, «flykter» andre til Sveits for å bidra mindre til fellesskapet. Når vi ser kontraster som dette, skal SV være det partiet som kjemper for fellesskapet. Det skal vi også gjøre i Stjørdal. For det spiller en rolle hvem som styrer.

Morten Harper, Gudrun Lidal og Svein Johansen,

første-, andre- og tredjekandidat for Stjørdal SV