Hvor lenge har vi i Norge og i Stjørdal kommune, visst om eldrebølgen? Det kan virke som det kommer som julekvelden på kjerringa. Senterpartiet har sittet ved makta i flere perioder, det er kanskje på tide at Stjørdals befolkning begynner å tenke i en annen retning. Det er mye valgflesk når det gjelder skole og helse.

Nå skal det kuttes i budsjettet igjen, og det er vondt å se, at det nok en gang er de svakeste som skal få gjennomgå. Nå har kommunestyret satt ned forslag om at Hverdagsmestringsteamet skal legges ned. Det er et team med godt kvalifiserte helsearbeidere som gjør en uerstattelig jobb for eldre, demente, unge syke og ikke minst for pårørende. De gjør en fantastisk jobb med blant annet å kartlegge og sette inn hjelp etter behov. De er et kjært tiltrengt mellomledd mellom den hjelpetrengende og kommunen, fastlegen og andre instanser som det måtte være behov for. Vil tro at det har vært et behov for dette, ettersom teamet ble opprettet i sin tid, og behovet har ikke blitt mindre, med tanke på eldrebølgen.

Dette teamet arbeider hardt for at de eldre og andre syke skal få bo hjemme lengst mulig, er det ikke det kommunen ønsker? Hva sparer ikke kommunen på det? Det viktigste er likevel, at de eldre/syke får bo hjemme, slik de fleste ønsker, så langt det går. I tillegg er de til uvurderlig hjelp for pårørende som trenger råd, støtte og veiledning.

Det tar tid å komme i et hjem for å kunne bidra med hjelp. Du skal bli kjent, opparbeide tillit og få tillatelse av den syke eller demente, for å kunne sette inn tiltak. Tid er viktig når man arbeider med mennesker. Hjemmetjenesten eller pårørende, kan ikke på noe vis klare å følge opp den jobben disse helsearbeiderne gjør hver eneste dag. Hjemmetjenesten har ikke tid, og de pårørende kommer i mange vanskelige situasjoner som hverdagsmestringsteamet tar seg av. Hjemmetjenesten er allerede overbelastet, og det har de vært lenge, tør jeg påstå, så dette med å «overføre noen årsverk» fra hverdagsmestringsteamet til hjemmetjenesten, forstår alle at det blir for lite.

Nok en gang er det de svakeste som får lide, samtidig som hjemmetjenesten blir ytterligere belastet. Hvor skal dette ende, det gjør rett og slett vondt. Det er tid helsearbeiderne trenger i hjemmetjenesten, ikke færre folk og flere oppgaver. Det er vel forlengst dokumentert, at sykefraværet er stort innen helse, mon tro hvorfor? Å legge ned Hverdagsmestringsteamet blir vel som å «tisse i buksa». Bedre og billigere å forebygge kanskje?

Det er trist å oppleve at hjemmetjenesten ikke kommer før klokken 10–10.30 og lager frokost til min mor. De sier de må «prioritere å hjelpe dem som trenger hjelp til å komme opp av sengen». «Det er 12 sykemeldte og ingen vikarer å sette inn». De er hos min mor i 5–10 minutter, arbeider med ytterjakka på, fordi dem snart skal haste til nestemann. Ikke rart eldre føler de er i veien og til belastning, trist. Ære være disse folka som må «godta» å arbeide under slike forhold. Jeg føler virkelig med disse helsearbeiderne og forstår situasjonen de står i, da jeg selv er sykepleier. Men, det er svært frustrerende og ikke akseptabelt at det er slik år etter år. Kanskje kommunedirektøren kan være med i seks måneder, så får vi se hvor lenge du holder ut. To ekstra hender er gull verdt.

Legg ned grendaskolene og innfør eiendomskatt, slik at alle innbyggerne i vår kommune kan få den hjelpen de trenger. Være seg innen skole eller helse. Menneskelige behov må komme først, er det ikke det politikerne skal jobbe for og mot?

Hilsen en sykepleier som IKKE skal søke jobb i Stjørdal kommune