Da jeg leste kommunedirektørens forslag til kuttliste, ble jeg frustrert. Da jeg leste hva dere politikere ville verne fra lista, ble jeg enda mer frustrert og provosert.

Det heter seg at vi får som fortjent, de politikerne vi har valgt. Jeg har ikke stemt på dere politikere som styrer i Stjørdal i dag, og derfor tillater jeg meg å være uenig i deres økonomiske prioriteringer. Jeg håper ordfører eller andre politikere kan svare meg på spørsmålene nedenfor.

Hvorfor skal vi rike 30- 40 – 50 – 60 og 70 -åringer fredes mot eiendomsskatt?

Jeg er en 68 år gammel pensjonist, og har råd til å bidra med 1000,-kr pr mnd. Jeg går ut fra at de fleste som tjener like mye og mere enn meg, også har råd til det. Og jeg er helt sikker på at Statoil overlever, om de bidrar med noen kroner til kommunekassen. La oss få lov til å betale eiendomsskatt, så unngår dere å kutte i tilbudene til barn, unge, mennesker med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettinger, mennesker som sliter med rus eller psykiatri, eller eldre som bor i institusjon. Disse fortjener også å få en trygg hverdag med trivsel og tilhørighet, slik de fleste av oss har.

Jeg har stor respekt for Anne Haukaas og hennes innlegg. Men må det alltid være foreldre til de multihandikappede som må stå fram i avisa? Er det ingen politikere som ser deres behov?

Hvorfor er elever i Forradalen og Elvran mere «verd» enn elever i sentrumsskolene? Alle vet at en elevplass i Forradalen er mye dyrere enn en plass på Halsen barneskole. Kan kommunedirektøren fortelle hvor meg hvor mye en elevplass i Elvran og Forradalen koster, sammenlignet med Halsen, Kvislabakken og Fosslia skoler?

Prinsipielt er jeg positiv til å bevare grendeskolene, men ikke for enhver pris. Ikke når det går utover mennesker med større hjelpebehov. Jeg foreslår at begge disse grendeskolene legges ned. Elevene skades ikke av å busse noen minutter. Send med lærerne også, så unngår dere å kutte i lærerstillinger på øvrige skoler. Rengjøringspersonalet ved de to skolene kan få jobb på Kimen, så slipper dere å spare på rengjøringa der, hvor det er tusen føtter innom i løpet av ei uke.

Sjøl har jeg jobbet som førskolelærer/ lærer i 40 år. For ca 10 år siden, skulle skolen spare noen kroner. Det ble blant annet kjøpt inn billigere blyanter, viskelær og limstifter enn de vi vanligvis brukte. Blyet i blyantene knakk når de ble kvesset, og limstiftene mugnet før de var halvbrukte. Kjære politikere, det er ikke mere å spare i skolene våre!

En av mine tidligere kollegaer inviterte forrige ordfører (Ivar Vigdenes) om å følge henne en dag på arbeid. Han kom aldri! Kanskje dagens politikere kan ta utfordringen, og se hvordan hverdagen er, på en av sentrumsskolene?

Elevene trenger ikke færre lærere, de trenger færre elever i hvert klasserom! Jeg har sjøl startet med 27 unge 6-åringer, og det er mange små kropper å ta vare på. Et ideelt elevtall tenker jeg kan være 20 elever pr klasse. Sjøl har jeg to barnebarn ved Hegra skole, og begge har færre enn 20 elever i klassen sin.

Jeg synes mor til den ene eleven som skal begynne i 1.klasse ved Forradalen skole har fine tanker rundt datterens skolestart. Hun vil at datteren skal begynne ved Hegra skole. Og jeg er helt enig. Jeg tror det er lettere for henne å finne venninner der alle i klassen er nybegynnere. Det er ingen selvfølge at hun som eneste 1.klassing skal bli ønsket varmt velkommen i miljøet til fire andreklassinger som allerede er godt etablert. Her er det igjen snakk om tilhørighet, trygghet og trivsel. Trivsel på skolen handler ikke om avstand fra hjemmet, men om en god faglig og sosial læringsarena.

Så foreslår kommunedirektøren dyrere halleie til idrettslagene, og stenging om sommeren. Skal det bli så dyrt at de færreste har råd til å ha barna sine på treninger, eller i korps? Hva skal disse barna gjøre om ettermiddagen? Har vi ikke nok frustrerte ungdommer som bruker fritida si på å ta seg til rette i Kimen?

Kjære kommunedirektør eller ordfører. Kan en av dere svare meg på følgende:

Hvor mye bruker kommunen på konsulentvirksomhet i løpet av et år? Er det snakk om å spare noe her?

Hvor mye brukes til deltagelse på kurs, konferanser, og opplæring av våre folkevalgte? Det blir vel noen kroner til diett og reisepenger også? Her bør det være noe å kutte ned på. Er det noen som tør å foreslå det?

Med ønske om en god og samvittighetsfull jul!

Inger Synnøve Minde